Vastaamme kasvavaan biopolttoaineiden kysyntään

Vastaamme kasvavaan biopolttoaineiden kysyntään

UPM Lappeenranta on ensimmäinen kaupallisen mittakaavan biojalostamo, joka tuottaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä ja naftaa. Biojalostamo sijaitsee UPM Kaukaan sellu- ja paperitehtaan naapurissa, ja se auttaa meitä vastaamaan EU:n kasvavaan biopolttoainekysyntään. Biopolttoaineiden maailmanlaajuisen kysynnän odotetaan nousevan merkittävästi vuoteen 2030 mennessä.

Horizontal divider

​Biojalostamo lyhyesti

120 miljoonaa litraa vuodessa
120 miljoonaa litraa vuodessa

​Tuotamme 100,000 tonnia eli 120 miljoonaa litraa biopolttoainetta vuodessa.

100+150 henkilöä
100+150 henkilöä

​UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnassa työskentelee noin 100 henkilöä. Lisäksi työllistämme epäsuorasti noin 150 henkilöä.

1. maailmassa kaupallisessa mittakaavassa
1. maailmassa kaupallisessa mittakaavassa

​UPM Lappeenrannan biojalostamo on maailman ensimmäinen kokonaan puupohjaista dieseliä ja naftaa valmistava biojalostamo.

Horizontal divider

​Työntekijöiden turvallisuus on ensimmäisellä sijalla

UPM Lappeenrannan biojalostamolla turvallisuus on kaiken toimintamme edellytys ja jokapäiväinen osa työtämme. Yleisen työturvallisuuden lisäksi jokaisen meistä pitää ymmärtää oman tekemisen vaikutukset ympäristöön, henkilöön itseensä, työtovereihin ja prosessiin. Syykin on selkeä - biojalostamon putkissa virtaa nesteitä korkeassa lämpötilassa ja kovassa paineessa, kun valmistamme mäntyöljystä uusiutuvia polttoaineita.

Työturvallisuuden kehittäminen on ollut yksi koko UPM:n merkittävimmistä henkilöstötavoitteista viimeisen viiden vuoden aikana ja tulee olemaan sitä myös tulevaisuudessakin. Vuoden 2017 aikana käyttöönotetut standardit luovat vankan pohjan koko UPM:n turvallisuuskulttuurille.

Lappeenrannan asiantunteva ja ammattitaitoinen henkilökunta on mahdollistanut erinomaisen turvallisuussuorituskyvyn heti ensimmäisestä tuotantopäivästä lähtien.
Työntekijöiden turvallisuus on ensimmäisellä sijalla
Horizontal divider

​Näin rakennettiin UPM Lappeenrannan biojalostamo

​Katso videot, joissa asiantuntijamme kertoivat miten uusi puupohjaista polttoainetta tuottava biojalostamo rakennettiin Lappeenrantaan.

Horizontal divider