Pitkä historia puuinnovaatioissa

Vahva historiamme puubiomassan tutkimuksessa ja käytössä vie kohti päästötöntä liikennettä. Innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja tuotantomenetelmämme ovat osa kestävää tulevaisuutta.

Horizontal divider

​Lankarullista uusiutuviin polttoaineisiin

 

UPM Lappeenrannan biojalostamo sijaitsee perinteikkäällä Kaukaan tehdasalueella. Toiminta siellä käynnistyi jo vuonna 1892, kun koivua raaka-aineenaan käyttänyt lankarullatehdas aloitti tuotantonsa.

Nyky-UPM:n puupohjaisen biomassan tehokkaaseen, monipuoliseen ja älykkääseen käyttöön tähtäävä Biofore-ajattelumme eli vahvasti jo yli 120 vuotta sitten. Lankarullien sorvauksesta jäi nimittäin tähteeksi runsaasti puuainesta. Kehittyi ajatus sorvaustähteiden käyttämisestä selluntuotantoon. Puusta ei mennyt silloinkaan mitään hukkaan.

 

Lankarullien valmistus jatkui aina vuoteen 1972 asti, jolloin fossiilinen raaka-aine – muovi –syrjäytti puiset lankarullat.

Nyt ympyrä tavallaan sulkeutuu. Biojalostamomme käyttää raaka-aineenaan sellunvalmistuksen tähteenä syntyvää mäntyöljyä valmistaen uusiutuvaa dieseliä ja naftaa, jotka korvaavat fossiilisia polttoaineita.

Horizontal divider

​100 vuotta puuinnovaatioita

1870

Pitkä historia metsäteollisuuden kärjessä

Pitkä historia metsäteollisuuden kärjessä

Meillä on pitkä ja monipuolinen historia metsäteollisuuden kärjessä. Aloitimme selluntuotannon 1870-luvulla ja pian sen jälkeen paperintuotannon ja kansainvälisen toiminnan. Nykyään UPM:llä on kaikkiaan yli 50 tuotantolaitosta eri puolilla maailmaa.

2000

Biopolttoaineet käyttöön

Biopolttoaineet käyttöön

2000-luvun alussa ensimmäisen sukupolven biodieselit, joita tehdään ruoaksi soveltuvista raaka-aineista, olivat yleisimmin käytettyjä biopolttoaineita Euroopassa. Autoilijat eivät olleet varmoja erilaisten polttoaineiden sopivuudesta moottoriin ja autonvalmistajat miettivät kannattaako moottoreita muuttaa biopolttoaineille sopiviksi.

2008

Kehittyneet biopolttoaineet

Kehittyneet biopolttoaineet

UPM julkaisi strategiansa, jossa etsitään uusia kasvubisneksiä. Toisen sukupolven kehittyneiden biopolttoaineiden kehittäminen oli yksi niistä. Selluntuotannon tähteenä syntyi paljon mäntyöljyä, jonka sopivuutta biopolttoaineen raaka-aineeksi alettiin tutkia talon sisällä. Tuloksena oli uusi innovaatio ja uutta teknologiaa, jolla raakamäntyöljystä tehdään uusiutuvaa dieseliä.

2012

Lappeenrannan biojalostamon rakentaminen alkaa

Lappeenrannan biojalostamon rakentaminen alkaa

UPM aloitti uuden biojalostamon rakentamisen Lappeenrantaan. Se tuottaa 120 miljoonaa litraa uusiutuvaa dieseliä vuodessa. Samaan aikaan EU:ssa tutkitaan ensimmäisen sukupolven biodieseleiden kasvihuonekaasupäästöjä ja päädytään siihen, että lakeja täytyy muuttaa kehittyneitä biopolttoaineita suosivaan suuntaan.

2015

Uusiutuvan dieselin UPM BioVernon valmistus alkaa

Uusiutuvan UPM BioVernon valmistus alkaa

Yhtiö aloittaa UPM BioVernon valmistamisen ja myynnin Suomessa. Sellaisenaan polttoaineeksi sopiva UPM BioVerno käy kaikkiin dieselmoottoreihin. UPM:n käyttämät kestävyyssertifioinnit auttavat todentamaan loppukäyttäjille, jakelijoille ja lainsäätäjille UPM BioVernolla saavutettavat merkittävät kasvihuonekaasupäästöjen vähenemät. UPM BioVerno voittaa Euroopan kestävän energian palkinnon sekä vuoden kaupallisen jalostamon palkinnon.

2017

Uusiutuvan dieselin UPM BioVernon valmistus alkaa

UPM BioVernon myynti laajenee

Uusiutuvan UPM BioVernon myynti laajenee Skandinaviaan ja EU:n alueelle. UPM BioVerno -naftaa myydään muoviteollisuuden raaka-aineeksi. Liiketoiminnan rinnalla viedään eteenpäin kasvuohjelmaa.

2020

Tulevaisuuden polttoaineet

Tulevaisuuden polttoaineet

Uusiutuvista lähteistä saatavan energian käyttö kasvaa maailmanlaajuisesti ja UPM on edelläkävijä uusiutuvien biopolttoaineiden valmistajana. Euroopassa biopolttoaineiden osuus liikenteessä kasvaa 10 prosenttiin suurimmassa osassa jäsenmaita – Suomi saavuttaa 20 prosentin tavoitteensa. UPM saa tunnustusta UPM BioVernosta, joka osaltaan auttaa saavuttamaan päästövähenemätavoitteet ja asettaa korkeat standardit kestävälle ja kannattavalle teollisuudelle. 

2100

Päästötön liikenne

Päästötön liikenne

Maailman tieliikenteen fossiiliset päästöt on laskettu nollaan. Liikenne tukeutuu uusiutuviin biopolttoaineratkaisuihin, jotka eivät tuota hiilidioksidipäästöjä. Metsä- ja bioteollisuuden innovaatioilla on merkittävä osuus tuotetusta uusiutuvasta energiasta ja UPM on alan johtava toimija.

Horizontal divider