UPM BioVerno -diesel sopii kaikkiin dieselmoottoreihin

UPM BioVerno -diesel on kestävä kotimainen vaihtoehto fossiilisille polttoaineille. Se toimii kaikissa dieselmoottoreissa täysin tavallisen dieselin tapaan ja sopii saumattomasti myös olemassa oleviin jakelujärjestelmiin. Toisin kuin ensimmäisen sukupolven biopolttoaineilla, UPM BioVerno -dieselillä ei ole sekoitusrajaa, joten jakelijat voivat käyttää sitä jopa 100-prosenttisena.

Horizontal divider

UPM BioVerno -diesel on todellinen tulevaisuuden polttoaine:

 • se aiheuttaa jopa 80 % vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä kuin fossiilinen diesel
 • se palaa fossiilista dieseliä puhtaammin
 • se vähentää autoilun pakokaasupäästöjä

Horizontal divider

​UPM BioVerno -diesel vähentää autoilun pakokaasupäästöjä


Puupohjaisen UPM BioVernon käyttö vähentää merkittävästi autoilun pakokaasupäästöjä. Kaikki UPM BioVernon päästötestit tehdään aina vertaamalla sitä fossiiliseen dieseliin. Useiden tutkimusten mukaan lähipäästöt kuten pienhiukkas-, hiilivety-, hiilidioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöt vähenevät ajoneuvotekniikasta riippuen jopa kymmeniä prosentteja verrattuna perinteiseen dieseliin.

UPM BioVerno -dieselillä saavutetaan vähintään sama tai parempi hyötysuhde kuin fossiilisella dieselillä, eikä polttoaineella ole vaikutusta moottorin tehoon. 100-prosenttisella UPM BioVerno -dieselillä polttoaineenkulutus ei nouse tai on jopa perinteistä dieseliä pienempi.
Horizontal divider

​UPM BioVerno pienentää myös meriliikenteen hiilijalanjälkeä

​Merenkulun biopolttoaineet tarjoavat laivaoperaattoreille mahdollisuuden vähentää alustensa hiilidioksidipäästöjä. Lisäksi niiden avulla päästään eroon rikkioksidipäästöistä, vähennetään typenoksidipäästöjä noin 10 % sekä pienhiukkaspäästöjä noin 50 %. Nykyennusteiden mukaan biopolttoaineiden osuus voisi olla noin 5–10 % koko merenkulun polttoaineista vuoteen 2030 mennessä.

UPM BioVerno -dieseliä testattiin ensimmäistä kertaa Wärtsilän Vaasan moottorilaboratoriossa osana nelitahtimoottoreiden kehitystä. UPM BioVerno -dieselin todettiin testeissä toimivan erinomaisesti fossiilisten polttoaineiden korvaajana ja se pienensi selvästi rikkidioksidi- ja pienhiukkaspäästöjä.
Tositoimiin UPM BioVerno pääsi, kun kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis sekä johtava merenkulun biopolttoaineiden kaupallinen toimittaja GoodFuels Marine testasivat onnistuneesti sen soveltuvuutta meriliikenteeseen.

Boskaliksen ruoppausalus ”EDAX” käytti 50 % biopolttoainetta sisältävää polttoaineseosta osallistuessaan Alankomaiden rannikolla tehtyyn ekologiseen kehitystyöhön. Vuonna 2016 suoritettujen testien aikana päästiin 600 tonnia alhaisempiin hiilidioksidipäästöihin ja UPM BioVerno toimi moitteettomasti koko testijakson ajan.
Horizontal divider

Tuotetiedot

 • ​Valmistettu vetykäsittelemällä raakamäntyöljyä, joka on selluntuotannon tähde
 • Puhdas hiilivety, jonka fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet vastaavat fossiilisia dieselpolttoaineita
 • Parafiininen, korkeasetaaninen ja rikkivapaa dieselpolttoaine, jolla on erittäin alhainen aromaattipitoisuus
 • Energiasisältö samalla tasolla fossiilisen dieselin kanssa
 • Voidaan käyttää perinteisestä biodieselistä poiketen joko alhaisina tai korkeina pitoisuuksina fossiilisen dieselin seassa tai sellaisenaan​
 • Yhteensopiva ajoneuvojen moottoreiden sekä polttoaineen jakelujärjestelmien kanssa
 • Käytöstä syntyy tavalliseen dieselpolttoaineeseen verrattuna vähemmän päästöjä (mm. alhaisemmat pienhiukkaspäästöt)

 

Horizontal divider

​Tärkeimmät laatuominaisuudet

 • Tiheys: 805–820 kg/m3 (15 °C)
 • Rikki: max 10 mg/kg
 • Leimahduspiste: > 55 °C
 • Setaaniluku: min 60
 • Tislaus, haihtunut:
  • 250 °C < 65 til-%
  • 350 °C min 85 til-%