UPM BIOVERNO ON UUSIUTUVA KOTIMAINEN POLTTOAINE

UPM BioVerno - uusiutuva kotimainen polttoaine

UPM BioVerno on kotimaista polttoainetta. Sen raaka-aineena käytämme selluntuotannon tähteenä saatavaa mäntyöljyä, joka on peräisin pääosin kotimaisista metsistä.

Polttoaine on kehitetty Suomessa ja tuotamme sitä UPM Lappeenrannan biojalostamolla. UPM BioVerno on Avainlippu-tuote eikä kilpaile ruoantuotannon kanssa.

Horizontal divider

Puupohjaisia lähituotteita

UPM BioVerno –diesel ja -nafta ovat kestäviä vaihtoehtoja fossiilisille polttoaineille. UPM BioVerno -diesel toimii kaikissa dieselmoottoreissa ja UPM BioVerno -nafta on erinomainen bensiinin biokomponentti. Naftaa voidaan myös käyttää raaka-aineena esimerkiksi biomuovien valmistuksessa. Lue lisää UPM BioVerno -dieselistä ja -naftasta »

UPM Lappeenrannan biojalostamon sivutuotteet, tärpätti ja piki, avaavat täysin uusia mahdollisuuksia myös kemianteollisuudelle. Ne sopivat fossiilisten raaka-aineiden sertifioiduiksi korvaajiksi esimerkiksi biomuovien ja biokemikaalien komponenttina.

Uusiutuva tärpättimme soveltuu biopohjaisten tuoksujen valmistukseen hajuvesiteollisuudessa. Pikeä voidaan käyttää bioenergian tuotantoon sekä muun muassa bitumin, painomusteiden tai tiemerkintämaalien valmistukseen.

Puupohjaisia lähituotteita

Horizontal divider

UPM BioVerno avaa ovet biopolttoainemarkkinoille

UPM BioVerno on teknologisesti uraauurtava tuote ja se avaa yhtiöllemme oven biopolttoaineiden maailmanmarkkinoille. Niin tuotantotavaltaan kuin kotimaisuusasteeltaan ainutlaatuinen tuote on ensimmäinen ponnahduslautamme kohti laajempaa liiketoimintaa biopolttoaineissa.

“Onhan se ollut ihan mieletöntä, että iso ja vahva UPM menee tällaiseen uuteen liiketoimintaan ja sen lisäksi tehdään vielä tuotetta, jota ei ole koskaan tehty.”

Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineiden kehitys

Horizontal divider

Kattava sertifiointi takaa lukuisat sovellusmahdollisuudet

​Uusiutuvat polttoaineemme UPM BioVerno -diesel ja -nafta sekä sivutuotteet ovat saaneet ensimmäisinä maailmassa sekäpuupohjaisina biopolttoaineina ISCC:n (International Sustainability and Carbon Certification), RSB:n (Roundtable on Sustainable Biomaterials) että Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit. Kaikki tuotteemme täyttävät Uusiutuvan Energian Direktiivin vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle.

Kattava sertifiointi, ISCC, RSB

Horizontal divider

​Kaikki tuotteemme ovat REACH-rekisteröityjä

​EU:n asetus (EY) N:o 1907/2006 kemikaalien rekisteröinnistä, arvioinnista, lupamenettelyistä ja rajoituksista (REACH) tarkoittaa Euroopan kemikaalilainsäädäntöä, joka astui voimaan kesäkuussa 2007. REACHin tavoitteena on edistää kestävää kehitystä parantamalla terveyden ja ympäristön suojelua.

UPM täyttää kaikki REACH-asetuksen vaatimukset ja pitää REACHia edistysaskeleena EU:n kemikaalilainsäädännön yhdenmukaistamisessa. UPM on pääasiassa kemikaalien loppukäyttäjä, ja olemme varmistaneet, että kaikki kemikaalitoimittajamme ovat tietoisia REACH-asetuksen vaatimuksista. UPM Biopolttoaineet on rekisteröinyt kaikki tuotteensa sekä raaka-aineensa REACH-asetuksen mukaisesti.
Kaikki tuotteemme ovat REACH-rekisteröityjä
Horizontal divider

UPM BioVerno vähentää pakokaasupäästöjä

​UPM BioVerno vähentää merkittävästi sekä hiilidioksidipäästöjä että liikenteen haitallisia lähipäästöjä. Kotimaisen UPM BioVerno -dieselin alhaiset pakokaasupäästöt tekevät siitä ympäristötietoisen autoilijan vaihtoehdon.

​UPM BioVernoa on testattu useissa moottori- ja ajoneuvokokeissa lukuisilla automerkeillä ja -malleilla eri tutkimuslaitoksissa kuten VTT:llä, Vaasan yliopistolla ja kansainvälisesti tunnetulla ajoneuvoteknologian tutkimuslaitoksella FEV:illä Saksassa.

Kaikki päästötestit tehdään aina verrattuna perinteiseen fossiiliseen dieseliin. Useiden tutkimusten mukaan lähipäästöt kuten pienhiukkas-, hiilivety-, hiilidioksidi-, typenoksidi- ja häkäpäästöt vähenevät, ajoneuvotekniikasta riippuen, jopa kymmeniä prosentteja verrattuna perinteiseen dieseliin.

UPM BioVerno -dieselillä saavutettiin kaikissa testeissä vähintään sama tai parempi hyötysuhde kuin perinteisellä dieselillä, eikä polttoaineella ollut vaikutusta moottorin tehoon.

UPM BioVerno vähentää autoilun päästöjä myös seoksena. UPM BioVernon korkea laatu ja normaalia korkeampi setaaniluku mahdollistavat puhtaamman palamisen moottorissa ja tätä kautta selkeästi alhaisemmat pakokaasupäästöt. Selkeitä eroja perinteiseen dieseliin saatiin jo 30-prosenttisella seoksella.

Lue UPM BioVernon liikennekoeajoista busseilla »
Lue vähäpäästöisen UPM BioVernon bussitestituloksista »
Horizontal divider