Vastuullisuusyhteistyö

Ympäristöjärjestö ZEROn kanssa kohti laajempaa biotaloutta

UPM Biopolttoaineet ja ympäristöjärjestö ZERO (Zero Emission Resource Organisation) tekevät  yhteistyötä edistääkseen muutosta kohti laajempaa biotaloutta – tavoitteena tuoda ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja liikenteeseen ja petrokemianteollisuuteen. Uusiutuvilla liikenteen polttoaineilla voidaan hillitä ilmastonmuutosta ja kestävillä biotuotteilla, kuten biomuoveilla, voidaan korvata fossiilisia tuotteita. 

Lue lisää yhteistyöstä tiedotteesta »

Horizontal divider

​Yhteistyössä sosiaalista yritysvastuuta

UPM ja sen pitkäaikainen rahoitusalan yhteistyökumppani BNP Paribas -pankki ovat vahvistaneet suhdettaan yhteisellä yritysvastuuhankkeella. UPM ja ranskalainen BNP Paribas keskittyivät erityisesti sosiaalisen yritysvastuullisuuskäytäntöjen kehitykseen.

Katso yhteistyössä toteutettu video »

Yhteistyössä sosiaalista yritysvastuuta, video
Horizontal divider

​UPM BioVerno Maailman metsäpäivässä

UPM BioVerno Maailman metsäpäivässä

​YK:n elintarvike- ja maatalousjärjestö (FAO) kannustaa vuosittain Maailman metsäpäivänä juhlistamaan niitä eri tapoja, joilla metsät ja puut pitävät yllä elämää maapallolla. Vuoden 2017 Maailman metsäpäivän teemana oli “metsät ja energia”. Maaliskuun 21. vietetyn päivän yhdeksi innovatiivisen metsänkäytön esimerkiksi valittiin UPM Lappeenrannan biojalostamo ja siellä valmistettu UPM BioVerno -diesel.

Katso video »

Horizontal divider

​Yhteistyössä kohti vähäpäästöisiä polttoaineita

Ympäristöalan kansalaisjärjestöt, asiantuntijat ja biopolttoaineteollisuus eli Biofrontiers-ryhmä on tehnyt yhteistyötä eurooppalaisen polttoainepolitiikan määrittämiseksi. Tavoitteena oli löytää rajat, joilla sekä vaalitaan kestävää kehitystä että kannustetaan investoimaan aidosti kestäviin kehittyneisiin biopolttoaineisiin.

International Council on Clean Transportation (ICCT), European Climate Foundation (ECF) sekä useat yhteistyökumppanit – UPM mukaan lukien – ovat käyneet keskusteluja biopolttoaineiden kestävyyskriteereistä, linjauksista ja mahdollisuuksista. Työn tuloksena koostettu raportti osoittaa, että biopolttoaineet voivat olla houkutteleva vaihtoehto, kun halutaan vähentää liikenteen hiilidioksidipäästöjä ripeästi.

Horizontal divider

​Wasted-raportti: Jätepohjaisilla biopolttoaineilla voitaisiin kattaa 16 % tieliikenteen tarpeista

ICCT julkaisi vuonna 2014 "Wasted"-nimisen raportin, jossa arvioitiin jätepohjaisten kehittyneiden biopolttoaineiden käyttöpotentiaalia. Yhteistyöraportin laatimisesta vastasi European Climate Foundation yhteistyössä ympäristöalan kansalaisjärjestöjen sekä kehittyneiden biopolttoaineiden parissa työskentelevien yhtiöiden, kuten UPM, kanssa. Raportissa kävi ilmi, että merkittävä osa eurooppalaisen liikenteen polttoainetarpeesta pystyttäisiin kattamaan tietyillä biomassaresursseilla, joita ei tällä hetkellä nähdä arvokkaina.

Wasted-raportin laskelmat polttoainepotentiaalista Euroopan tasolla osoittivat, että käytettävissä on kylliksi kestäviä resursseja kattamaan 10 prosenttia eurooppalaisen tieliikenteen kuluttamasta polttoaineesta vuoteen 2030 mennessä – mikäli kaikki resurssit saadaan kerättyä käyttöön.

Wasted-raportti
Horizontal divider