Testihankkeet

BioSata-hanke tähtää hiilettömään kaupunkiliikenteeseen

BioSata on Helsingin seudun liikenteen (HSL) ja Helsingin kaupungin rakentamispalvelun Staran biopolttoainehanke, jonka tarkoituksena on siirtää pääkaupunkiseudun bussiliikenne ja Staran auto- ja työkonekalusto portaittain biopolttoaineiden käyttöön.

Korkealaatuiset biopolttoaineet ovat kustannustehokas vaihtoehto liikenteen päästöjen vähentämiseksi – niiden käyttöönotto ei edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria.
UPM Biopolttoaineet on mukana VTT:n koordinoimassa, kolmivuotisessa hankkeessa, jonka tavoitteena on nostaa biopolttoaineiden osuuden polttomoottoreissa vähintään 50 prosenttiin vuonna 2017 ja 70–90 prosenttiin vuonna 2019.

BioSata on suurin koordinoitu edistyksellisten biopolttoaineiden demonstraatiohanke Euroopassa.
Horizontal divider

UPM BioVerno meriliikenteessä

UPM BioVerno -diesel on ensimmäinen puupohjainen polttoaine käytännön meriliikennetesteissä. Uusiutuvaa dieseliä testasi kansainvälinen konsortio, johon kuuluivat kansainvälinen ruoppausyhtiö ja merenkulun asiantuntija Boskalis, johtava merenkulun biopolttoaineiden kaupallinen toimittaja GoodFuels Marine sekä suomalainen moottori- ja voimanlähdevalmistaja Wärtsilä. Konsortion tavoitteena oli edistää kestävien ja taloudellisten merikäyttöön soveltuvien biopolttoaineiden käyttöä kaksivuotisen pilottihankkeen aikana.

Katso video »

Horizontal divider