Kaikki UPM BioVerno -tuotteet ovat sertifioituja

​Nestemäiset biopolttoaineemme ovat saaneet ainoana maailmassa sekä ISCC:n, RSB:n että Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sertifikaatit. Kaikki tuotteemme täyttävät uusiutuvan energian direktiivin vaatimukset kestävyydelle ja jäljitettävyydelle.

Horizontal divider

​ISCC-sertifikaatit

​ISCC EU -sertifikaatti (International Sustainability and Carbon Certification) mahdollistaa uusiutuvien polttoaineiden käytön liikenteessä EU:n Uusiutuvan Energian direktiivin mukaisesti. Sertifikaatti todentaa toimintamme kestävyyden koko tuotantoketjussa.

Lisäksi meille myönnetty laaja ISCC PLUS -kestävyyssertifikaatti kattaa kaikki biojalostamoltamme saatavat tuotteet. ISCC PLUS on järjestelmä biopohjaisten materiaalien, kuten kemikaalien, elintarvikkeiden, eläinrehujen sekä energiasovellusten kestävyyssertifiointiin. ISCC PLUS -sertifiointimme sisältää ISCC EU -sertifioinnin tavoin myös kaikkien jalostamon virtojen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjen laskennan.
Horizontal divider

​RSB-sertifikaatti

​RSB EU RED -sertifikaatti kattaa kaikki tuotteemme. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden useiden sidosryhmien, kuten esimerkiksi kansalaisjärjestöjen ja YK:n edustajien hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.

RSB EU RED on myös yksi Euroopan Komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU:n kestävyyskriteerit.
Horizontal divider
Horizontal divider