HYÖDYNNÄMME OLEMASSA OLEVIA RAAKA-AINEITA KESTÄVÄSTI

UPM Biopolttoaineet - Kestävyys

Materiaalitehokkuus on avain kehittyneiden biopolttoaineiden tuotantoon. Jäte- ja tähdepohjaisten ratkaisujen hyödyntäminen mahdollistaa yhä kestävämmän polttoainevalmistuksen. Samalla maailmanlaajuinen ruoantuotanto tai luonnon monimuotoisuus eivät vaarannu.

Uusiutuvilla puupohjaisilla biopolttoaineilla voidaan vähentää liikenteen päästöjä merkittävästi pitäen samalla kiinni kestävistä tuotantomenetelmistä.

Hyödynnämme puuperäisen biomassan elinkaaren mahdollisimman tehokkaasti. Raaka-aineena puu tarjoaa tähän erittäin hyvät lähtökohdat.  Isolta osin UPM:n oman sellutuotannon tähteestä valmistettava UPM BioVerno on tästä hyvä esimerkki.

Horizontal divider

Kestävän kehityksen mallina

Maailman suurin yritysvastuuhanke, YK:n Global Compact -aloite, julkaisi vuonna 2015 uraauurtavat maailmanlaajuiset kestävän kehityksen tavoitteet. UPM Biopolttoaineet valittiin malliesimerkiksi ilmastonmuutosta käsittelevään tavoitteeseen, jolla pyritään kiireellisesti ehkäisemään ilmastonmuutosta ja sen vaikutuksia.

Global Compact antaa yrityksille nykyaikaisen viitekehyksen, jonka avulla ne voivat ohjata strategisia tavoitteitaan ja toimintaansa yhteiskunnan hyväksi – se on siis erinomainen mahdollisuus edistää kestävän kehityksen mukaista liiketoimintaa. Yritysten, sijoittajien ja kansalaisyhteiskunnan merkitys kestävän kehityksen positiivisena voimana kasvaa jatkuvasti, ja niiden odotetaan olevan tärkeässä roolissa kestävän kehityksen tavoitteiden toteuttamisessa.

Horizontal divider


UPM BioVerno kuuluu pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoon

​Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli valitsi UPM BioVerno -dieselin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change –luetteloon, joka ilmestyi tammikuussa 2017.

”Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä”, sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja Hörður G. Kristinsson.

Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM:n Biofore-strategian ytimessä.
Horizontal divider

UPM BioVerno on vastuullinen valinta

UPM BioVernon avulla voidaan vähentää sekä kasvihuonekaasu- että lähipäästöjä merkittävästi tavalliseen fossiiliseen dieseliin verrattuna. Koska biopolttoaineemme valmistetaan metsäteollisuuden tähteestä, saadaan puuraaka-aine hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti eikä polttoainetuotantoa varten tarvitse kaataa ylimääräistä metsää. UPM BioVernon valmistukseen ei myöskään tuhlata ravinnoksi sopivia raaka-aineita.

UPM ottaa puun koko elinkaaren huomioon valmistaessaan vaihtoehtoisia tulevaisuuden biopolttoaineita. Tavoitteenamme on kestävämpi tulevaisuus. Olemme sekä ISCC:n (International Sustainability and Carbon Certification) että RSB:n (Roundtable on Sustainable Biomaterials) jäseniä ja aktiivisesti mukana edistämässä kestävien toimintatapojen ja standardien kehitystä.
Horizontal divider

UPM:n kestävyystyö saa kansainvälistä tunnustusta

UPM tunnetaan globaalisti uuden metsäteollisuuden edelläkävijänä. Liiketoimintamme perustuu bio- ja metsäteollisuuden yhdistämiseen kestävällä ja innovatiivisella tavalla.

Horizontal divider


​Tapamme toimia

Toimittajat ovat olennainen osa UPM:n arvoketjua. Hankinnoilla on merkittävä rooli UPM:n toiminnan tehokkuuden ja kannattavuuden turvaamisessa. UPM:n hankinnan tavoitteena on kehittää toimittajakanta, joka pystyy toimittamaan kustannustehokkaita ja innovatiivisia materiaali- ja palveluratkaisuja UPM:n liiketoiminnoille maailmanlaajuisesti.

Lue lisää »

Horizontal divider