Kaikki uutiset - UPM Biopolttoaineet

 

 

UPM teollisuuden johtava yritys Dow Jonesin globaalissa kestävän kehityksen indeksissäMinna Kumpu, Tulus Oy2017-09-07T09:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 7.9.2017 klo 09.00 EET ) - UPM on listattu jo viidettä kertaa metsä- ja paperiteollisuussektorin parhaaksi yritykseksi Dow Jonesin eurooppalaisessa ja globaalissa kestävän kehityksen indeksissä (DJSI) vuosiksi 2017-2018.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">&quot;Vastuullisuus on yksi UPM&#58;n Biofore-strategian tärkeimmistä painopistealueista. Lainmukainen, eettinen ja kestävä toiminta ohjaavat kaikkea tekemistämme&quot;, UPM&#58;n sidosryhmäsuhteista vastaava johtaja <b class="hugin">Pirkko Harrela</b> sanoo. </p> <p class="hugin">&quot;Edistämme vastuullisia käytäntöjä koko arvoketjussamme ja haemme aktiivisesti kestäviä ratkaisuja yhteistyössä asiakkaidemme, toimittajiemme ja yhteistyökumppaneidemme kanssa. Meille on tärkeää, että luomme arvoa yhteiskunnalle sekä yhtiönä että tuotteidemme kautta&quot;, Harrela jatkaa. </p> <p class="hugin">Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksin vuosittaisen arvioinnin tekee vastuulliseen sijoittamiseen erikoistunut RobecoSAM. Se tarkastelee maailman johtavia yrityksiä laaja-alaisesti taloudellisesta, ekologisesta ja sosiaalisesta näkökulmasta. Indeksi arvioi mm. yritysten toimia ilmaston muutoksen hillitsemiseksi sekä yrityksen toimitusketjuun, työvoimaan, hallintoon ja riskienhallintaan liittyviä käytäntöjä. Indeksi käyttää luokkansa paras -lähestymistapaa, jossa mukaan luetaan kaikilla toimialoilla yritykset, jotka suoriutuvat kilpailijoitaan paremmin kestävän kehityksen mittareilla arvioituna.</p> <p class="hugin"><img class="hugin" src="/PublishingImages/ajankohtaista/dow-jones-news-liftup.jpg" alt="" style="width&#58;558px;" /></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Johtaja Sami Lundgren, UPM, ympäristö ja vastuullisuus, puh. 040 580 0910</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a> </p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59;L0|#0c72b848f-2cb3-4c62-ac14-e72f6f391f59|Investor news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineiden verkkosivut ovat uudistuneetElina Räihä, UPM2017-08-31T11:00:00Z<p>Verkkosivumme ovat saaneet uuden päivitetyn ilmeen, rakenteen ja sisällön. Uudistuneilla verkkosivuilla tuoteportfoliomme esittäytyy entistä perusteellisemmin&#58; uusiutuva UPM BioVerno -nafta on saanut oman tuotesivunsa UPM BioVerno -dieselin rinnalla. Lisäksi sivut nostavat nyt kestävyystarinamme ja sertifiointikysymyksiin liittyvät teemat ansaitusti parrasvaloihin.<br> <br>Toivomme uudistuksen palvelevan entistä kokonaisvaltaisemmin potentiaalisia asiakkaitamme. Samalla pyrimme tarjoamaan kattavammin tietoa tuotteistamme, tuotantoprosesseistamme ja vastuullisuudestamme myös loppukäyttäjille.&#160;<br> </p>GP0|#ee3a8c1f-9811-4d10-aaa0-493f0ed07a23;L0|#0ee3a8c1f-9811-4d10-aaa0-493f0ed07a23|Other news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM testaa Carinata-kasvin talviviljelymenetelmää osana biopolttoaineiden tulevaisuudensuunnitelmiaElina Räihä, UPM2017-06-28T15:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.06.2017 klo 15.00 EET) - UPM Biopolttoaineet kehittää uutta raaka-ainekonseptia viljelemällä Brassica carinataa talvella Etelä-Amerikassa. Carinata-sadosta saadaan ravinnoksi kelpaamatonta öljyä biopolttoaineiden raaka-aineeksi ja sivutuotteena proteiinia eläinrehun tuotantoon.</p> <p class="hugin">Käytetyssä talviviljelymenetelmässä paikalliset sopimusviljelijät ottavat peltonsa käyttöön pääkasvukauden ulkopuolella ja jatkavat ruokakasvin viljelyä normaaliin tapaan kesällä. Menetelmä ei aiheuta maankäytön muutoksia ja se estää eroosiota sekä parantaa maaperän laatua. Carinatan viljely tuo lisätuloja paikallisille maanviljelijöille, joiden pellot eivät yleensä ole tuottavassa käytössä talviaikaan. UPM kasvattaa Carinataa ja testaa talviviljelymenetelmää sopimusviljelijöiden kanssa Uruguayssa ja Brasiliassa. </p> <p class="hugin"><img width="600" height="400" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2116209/119251.jpg" alt="" style="margin-left&#58;0px;" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Toukokuun 2017 alussa kylvetty Carinata-pelto Uruguayssa. </i></p> <p class="hugin">Carinata on öljykasvi, joka on kehitetty erityisesti kestävää biopolttoaineiden tuotantoa varten. UPM on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen Brassica Carinata -kasvin kehittäjän, kanadalaisen Agrisoma Biosciences Inc. -yhtiön, kanssa. Yhtiö jalostaa kasvien ominaisuuksia ilman geenimuuntelua.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;llä on vahva osaaminen kestävässä maankäytössä. Kehitämme Carinatan talviviljelymenetelmää, koska tällä tavoin saamme uuden raaka-aineen vähähiiliselle biopolttoaineelle vaarantamatta olemassa olevaa ruoantuotantoa&quot;, sanoo <b class="hugin">Petri Kukkonen</b>, UPM Biopolttoaineiden kehitysryhmän johtaja. </p> <p class="hugin">Carinata-öljystä valmistettava biopolttoaine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 70 prosentilla fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.</p> <p class="hugin">&quot;Uusien raaka-aineiden tutkiminen on osa UPM Biopolttoaineiden pitkän tähtäimen kehitystyötä. Carinatan talviviljelymenetelmän lisäksi arvioimme jäte-, tähde- ja puupohjaisia biopolttoaineiden raaka-aineita&quot;, sanoo Kukkonen.</p> <p class="hugin">Carinatan talviviljelymenetelmän kehittämisellä ei ole vaikutuksia UPM Lappeenrannan biojalostamon toimintaan. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineiden kehitys<br class="hugin">puh. +358 40&#160;592 7440<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;petri.kukkonen@upm.com" target="_blank">petri.kukkonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Ecofysin uuden tutkimuksen mukaan mäntyöljytarjontaa on riittävästi kehittyneitä biopolttoaineita, biomateriaaleja ja energiakäyttöä vartenSystem Account2017-06-20T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.06.2017 klo 13.00 EET) - Johtava kansainvälinen energia- ja ilmastoasioiden konsultointiyritys, Ecofys - A Navigant Company, on tehnyt UPM Biopolttoaineille tutkimuksen &quot;<b class="hugin">Crude tall oil low ILUC risk assessment&#58; comparing global supply and demand&quot; </b>mäntyöljyn saatavuudesta ja nykyisestä käytöstä<b class="hugin">.</b> Tutkimus tarkastelee lisäksi lisääkö mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden valmistukseen maankäyttöä tai vääristääkö se markkinaa.</p> <p class="hugin">Hiljattain tehdyssä Ecofysin tutkimuksessa todetaan, että &quot;<i class="hugin">mäntyöljymarkkina ei ole niukka, ja saatavilla on 850&#160;000 tonnin lisäpotentiaali mäntyöljyä, jota ei vielä hyödynnetä.</i>&quot; Mäntyöljyn kokonaistarjonta on yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia. Nykyinen todellinen kulutus on noin 1,75 miljoonaa&#160; tonnia, josta noin 1,4 miljoonaa tonnia tislataan ja 230&#160;000 tonnia käytetään biopolttoaineisiin. Ecofys toteaa myös&#58; <i class="hugin">&quot;Mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden valmistukseen ei ole aiheuttanut korvautumista muissa käyttökohteissa. Mäntyöljy on prosessitähde, joka ei lisää maankäyttöä eikä aiheuta epäsuoriakaan maankäytön muutoksia.&quot;</i> </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="418" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2114414/118998.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">UPM katsoi tarpeelliseksi tutkia UPM Biopolttoaineiden markkinoille tulon vaikutuksia ja halusi selvittää, onko UPM BioVerno -dieselin tuotannolla ollut negatiivisia vaikutuksia mäntyöljymarkkinoihin. Tutkimus lisää tarpeellista tietoa keskusteluun, joka koskee raaka-aineiden saatavuutta eri loppukäyttöjä, kuten kehittyneitä biopolttoaineita ja biomateriaaleja, varten. </p> <p class="hugin">Euroopan unionin uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin liittyvässä keskustelussa huomio kiinnittyy raaka-aineiden saatavuuteen, sillä useimmilla raaka-aineilla on myös vaihtoehtoinen käyttötarkoitus. <br class="hugin">&quot;Meille on tärkeää pystyä osoittamaan, että UPM&#58;n biopolttoaineiden markkinoille tulolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta mäntyöljymarkkinaan. Meistä on tullut yksi tärkeimmistä puupohjaisten biopolttoaineiden ja biokemian alan tuotteiden valmistajista ja uskomme, että kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat valtavasti innovaatiomahdollisuuksia,&quot; sanoo UPM Biorefining -liiketoiminnan sidosryhmäsuhdejohtaja <b class="hugin">Marko Janhunen</b>.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" id="Picture 4" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2114414/118999.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin">Nyt julkaistu tutkimus on jatkoa vuoden 2013 tutkimukselle, joka käsitteli samaa aihepiiriä. Aiempi tutkimus toteutettiin jo ennen kuin UPM aloitti UPM BioVerno -dieselin valmistamisen mäntyöljystä. Vuoden 2013 tutkimuksessa todettiin, että <i class="hugin">&quot;biodieselin tuotantoa varten on saatavilla riittävästi mäntyöljyä, epäsuoraa maankäytön muutoksen riskiä ei ole ja mäntyöljy tulee luokitella tähteeksi.&quot; </i>Ecofysin toteuttama uusi tutkimus vahvistaa aiemman tutkimuksen tulokset ja sen, että UPM on pystynyt luomaan uuden arvoketjun jo olemassa olevien arvoketjujen rinnalle. </p> <p class="hugin">&quot;UPM aloitti kehittyneiden biopolttoaineiden valmistuksen vuonna 2015, ja meistä tuli maailman ensimmäinen puupohjaisen uusiutuvan dieselin valmistaja kaupallisessa mittakaavassa, kun aloimme hyödyntää oman selluntuotantomme tähdettä, mäntyöljyä. Markkinoille tulomme on onnistunut hyvin, ja tutkimme jatkuvasti uusia teknologioita ja raaka-aineita,&quot; Janhunen toteaa. </p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineet on ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi sekä RSB- että ISCC-järjestelmillä. Tämä on erittäin vahva osoitus kaikkien UPM Biopolttoaineiden toimintojen kestävyydestä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Linkki tutkimukseen&#58;</b> <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiofuels.com/whats-new/other-publications/Documents/Publications/ecofys-crude-tall-oil-low-iluc-risk-assessment-report.pdf" target="_blank">Ecofys - Crude tall oil low ILUC risk assessment report</a>&#160;(englanniksi)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58; </b><br class="hugin"><b class="hugin">Marko Janhunen</b>, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining, puh. 050 590 0047, <a class="hugin" href="mailto&#58;marko.janhunen@upm.com" target="_blank">marko.janhunen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><u class="hugin">media@upm.com</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kaupunkiliikenne puhdistuu - HSL ja Stara siirtyvät kokonaan uusiutuviin polttoaineisiinAnneli Kunnas, UPM2017-06-06T09:07:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 06.06.2017 klo 09.00 EET) - Pääkaupunkiseudun bussit ja valtaosa Helsingin kaupungin työkoneista ja kuorma-autoista vaihtavat jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin. Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupunki ja hankkeessa mukana olevat uusiutuvan&#160;polttoaineen tuottajat&#160;ovat hiilineutraalin liikenteen tiennäyttäjiä. Kyse on kansainvälisesti merkittävästä hankkeesta.</p> <p class="hugin">Helsingin kaupungin hyötyajoneuvot ja HSL&#58;n tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Tämä on edelläkävijyyttä maailmassa. </p> <p class="hugin">Helsingin kaupungilta mukana on rakentamispalveluliikelaitos Stara, joka hallinnoi suurinta osaa kaupungin ajoneuvoista.</p> <p class="hugin">&quot;Siirtyminen biopolttoaineisiin vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä sekä paikallisia pienhiukkas- ja typpioksidipäästöjä.&#160; Vaikutus näkyy erityisesti Helsingin keskustan ilmanlaadussa&quot;, Staran yksikönjohtaja <strong>Sami Aherva</strong> kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin seudun liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa. BioSata-hankkeella voidaan nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista&quot;, sanoo HSL&#58;n hankejohtaja <b class="hugin">Reijo Mäkinen</b>.</p> <p class="hugin"><img width="600" height="400" class="hugin" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2110597/118431.jpg" alt="" /></p> <p class="hugin">Keskeisten toimijoiden mukanaolo BioSata-hankkeessa mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. HSL, Stara, UPM, Neste, Teboil, St1, Työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön. Hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart &amp; Clean -projektia, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen.</p> <p class="hugin">Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, etteivät ne edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. Biopolttoaineiden kohdennetulla käytöllä voidaan alentaa lähipäästöjä. Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa uusiutuva diesel leikkaa hiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen. Parhaimmillaan biopolttoaineet alentavat polttoaineen tuotannosta ja käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80-90 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.</p> <p class="hugin">&quot;Kun ottaa huomioon ajoneuvojen lukumäärän ja sovelluskohteet eli bussit, kuorma-autot ja työkoneet, BioSata on suurin koordinoidusti toteutettava kehittyneiden biopolttoaineiden hanke Euroopassa. Hankkeessa tehdään myös seurantamittauksia. Mittauksissa selvitetään muun muassa polttoaineiden suorituskykyä, vaikutuksia lähipäästöihin ja energiatehokkuuteen sekä huollon tarpeeseen&quot;, sanoo hankkeen koordinoinnista vastaavan VTT&#58;n tutkimusprofessori <b class="hugin">Nils-Olof Nylund</b>.</p> <p class="hugin">HSL&#58;n pääkaupunkiseudun liikenteessä on noin 1 400 bussia, jotka kuluttavat noin 40 000 tonnia polttoainetta vuosittain. Staran omassa kalustossaan käyttämä polttoainemäärä on noin 2 000 tonnia. Suomessa tuotetaan kaikkiaan noin 500 000 tonnia biopolttoaineita vuodessa.<br class="hugin">Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan biopolttoaineiden osuus aiotaan nostaa Suomessa 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomi on edistyneiden jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käytön ja kehittämisen kärkimaita.</p> <p class="hugin">Lisätietoja&#58;<br class="hugin">Reijo Mäkinen, HSL, hankejohtaja, <a class="hugin" href="mailto&#58;reijo.makinen@hsl.fi" target="_blank">reijo.makinen@hsl.fi</a>, 040 595 0201<br class="hugin"> Sami Aherva, Stara, yksikönjohtaja, <a class="hugin" href="mailto&#58;sami.aherva@hel.fi" target="_blank">sami.aherva@hel.fi</a>, 050 559 1929 <br class="hugin"> Nils-Olof Nylund, VTT, tutkimusprofessori, <a class="hugin" href="mailto&#58;nils-olof.nylund@vtt.fi" target="_blank">nils-olof.nylund@vtt.fi</a>, 0400 703&#160;715<br class="hugin"> Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet, johtaja, <a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a>, 045&#160;265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">HSL</b> Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 360 työntekijää ja liikevaihto noin 600 milj. euroa vuodessa. HSL&#58;n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain noin 360 miljoonaa matkaa, mikä on 63 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hsl.fi/" target="_blank">www.hsl.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Stara</b> on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos - rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin 70 % Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on lähes 1 500 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hel.fi/stara" target="_blank">www.hel.fi/stara</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy</b> on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. <a class="hugin" href="http&#58;//www.vtt.fi/" target="_blank">www.vtt.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet sai maailman ensimmäisen puupohjaisten polttoaineiden RSB-sertifikaatinMinna Kumpu, Tulus Oy2017-05-29T14:02:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 29.05.2017 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineet on saanut jälleen uuden tunnustuksen tuotteidensa arvoketjun kestävyydestä. UPM&#58;lle on toukokuussa ensi kertaa myönnetty RSB-sertifikaatti (RSB = Roundtable on Sustainable Biomaterials), joka kattaa UPM BioVerno uusiutuvan dieselin ja naftan sekä prosessin sivuvirtojen, tärpätin ja pien, tuotannon. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden. </p> <p class="hugin">RSB-sertifioinnissa biomateriaalien kestävyyttä arvioidaan monien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja YK&#58;n edustajien, hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.</p> <p class="hugin">RSB on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU&#58;n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit. RSB-sertifioinnilla voidaan todentaa myös muiden kuin energiakäyttöön menevien biomateriaalien kestävyys. UPM Biopolttoaineet valmistaa Lappeenrannan biojalostamossaan sekä biopolttoaineita että biomateriaaleja mäntyöljystä, jota saadaan selluntuotannon tähteenä.</p> <p class="hugin">&quot;RSB on ylpeä voidessaan sertifioida UPM&#58;n yhdeksi visionääristä biopolttoainetuottajista, joilla on RSB-sertifikaatti. Energian tuotanto tähteistä, joita saadaan esimerkiksi sellun- ja paperinvalmistuksesta, auttaa rakentamaan uutta, fossiilisista polttoaineista vapaata maailmaa, minimoiden vaikutukset luontoon ja ruuan tuotantoon. Tämä on ensimmäinen puupohjaisten polttoaineiden sertifiointi ja RSB odottaa innolla, että pääsee yhteistyössä UPM&#58;n kanssa&#160; jakamaan tietoa tästä innovatiivisesta biotalouden ratkaisusta&quot;, kommentoi RSB&#58;n toiminnanjohtaja <b class="hugin">Rolf Hogan</b>.</p> <p class="hugin"><img class="hugin" id="Picture 2" src="/PublishingImages/Blogit/upm-biofuels-rsb-certificate-290517.jpg" alt="" style="width&#58;437px;margin-left&#58;0px;" /><br><i class="hugin">UPM&#58;n Risto Kotilainen (vas.) ja Maria Puustinen (oik.) esittelevät UPM Lappeenrannan biojalostamoa auditoija Glenn Ferynille, joka työskentelee Control Union Certications -organisaatiossa Belgiassa.</i></p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineille on jo aiemmin myönnetty Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sekä ISCC EU ja ISCC PLUS -järjestelmien (International Sustainability &amp; Carbon Certification) mukaiset kestävyyssertifikaatit. </p> <p class="hugin">&quot;RSB-sertifiointi on arvokas lisä olemassa oleviin kestävyyssertifiointeihimme ja uskomme, että se tuo hienoja yhteistyömahdollisuuksia RSB-sertifioitujen loppukäyttäjien kanssa. RSB ja ISCC ovat molemmat arvostettuja sertifiointijärjestelmiä ja niillä on omat vahvuutensa. Olemme ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi näillä molemmilla vapaaehtoisilla järjestelmillä. Tämä on erittäin vahva osoitus kaikkien UPM Biopolttoaineiden toimintojen kestävyydestä&quot;, sanoo turvallisuudesta, kestävyydestä ja laadusta UPM Biopolttoaineissa vastaava <b class="hugin">Maiju Helin</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Innovatiivisia uusiutuvia biopolttoaineita Suomesta</b></p> <p class="hugin">UPM BioVerno uusiutuvat biopolttoaineet pienentävät polttoaineen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. </p> <p class="hugin">UPM BioVerno -diesel laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. UPM BioVerno -naftaa voidaan käyttää joko bensiinin biokomponenttina tai uusiutuvana raaka-aineena biomateriaalien, kuten biomuovien tuotannossa. UPM&#58;n uusiutuvat polttoaineet valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä, eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. <br class="hugin">UPM aloitti puupohjaisten polttoaineiden tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvia polttoaineita vuodessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa</b>&#58;<br class="hugin">Maiju Helin, Senior Manager, Safety, Sustainability and Quality, UPM Biopolttoaineet,<br class="hugin"> puh. +358 50&#160;325 6046, <a class="hugin" href="mailto&#58;maiju.helin@upm.com" target="_blank">maiju.helin@upm.com</a> <br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. +358 45&#160;265 1345, <a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM, Mediasuhteet&#160;<br class="hugin">Puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b>&#160;aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä sekä lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.<br class="hugin"><a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160;&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter&#160;</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook&#160;</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company -&#160;<a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">RSB</b> (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) on gloaali, monia eri sidosryhmiä yhdistävä riippumaton järjestö. Se pyrkii edistämään uuden biotalouden kehitystä maailmanlaajuisesti kestävyyteen liittyvien ratkaisujen, sertifioinnin, innovaation ja yhteistyökumppanuuksien avulla. RSB tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät liiketoiminnan riskejä ja edesauttavat YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. RSB on maailman luotetuin vertaisarvioitu globaali sertifiointistandardi kestäville biomateriaaleille, biopolttoaineille ja biomassan tuotannolle. <a class="hugin" href="http&#58;//www.rsb.org/" target="_blank">www.rsb.org</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM BioVerno ja UPM GrowDex valittiin malliesimerkeiksi YK:n Global Compactin uudelle digitaaliselle alustalleKristiina Stenman, UPM2017-04-27T11:00:00Z<p>YK&#58;n Global Compact ja DNV GL ovat julkaisseet 26.4. New Delhissä Intiassa pidettävän vuosittaisen YK&#58;n Global Compact -tapahtuman yhteydessä digitaalisen <a href="http&#58;//globalopportunityexplorer.org/solutions" target="_blank">Global Opportunity Explorer -alustan</a>. Alusta esittelee valikoidun joukon innovatiivisia ratkaisuja ja mahdollisuuksia, joiden avulla voidaan saavuttaa Global Compactin asettamat kestävän kehityksen tavoitteet vuodelle 2030. <br><br>UPM Biopolttoaineiden uusiutuva diesel <a href="http&#58;//globalopportunityexplorer.org/solutions/advanced-biofuels-from-scandinavian-wood-residues" target="_blank">UPM BioVerno</a> ja 3D solukasvatuksessa ja muissa biolääketieteen sovelluksissa hyödynnettävä puupohjainen selluloosananofibrilleihin perustuva hydrogeeli <a href="http&#58;//globalopportunityexplorer.org/solutions/tissue-culture-gel-from-wood-residues" target="_blank">UPM GrowDex</a>,valittiin ensimmäisten esimerkkien joukkoon tälle alustalle. Jokainen ratkaisu on konkreettisesti sidottu valittuihin kestävän kehityksen tavoitteisiin. <br><br></p>GP0|#ee3a8c1f-9811-4d10-aaa0-493f0ed07a23;L0|#0ee3a8c1f-9811-4d10-aaa0-493f0ed07a23|Other news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Tutkimus: suomalaiset uskovat, että suomalaisyritykset menestyvät tulevaisuudessa cleantech-, terveysteknologia- ja metsäalallaAnneli Kunnas, UPM2017-04-26T12:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 26.04.2017 klo 12.00 EET) - Tuoreen kyselytutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat kotimaisten yritysten menestyvän tulevaisuudessa parhaiten ympäristöä säästävillä teknologia-aloilla, metsäteollisuudessa ja terveysteknologiassa. Yksi esimerkki Suomessa kehitetyistä cleantech-innovaatioista on metsäteollisuuden tähteistä valmistettu puupohjainen biopolttoaine.</p> <p class="hugin">Suomalaisen Työn Liiton teettämän tutkimuksen mukaan suomalaiset uskovat, että kotimaisilla yrityksillä on tulevaisuudessa suurimmat menestyksen mahdollisuudet ympäristöä säästävillä teknologia-aloilla (46 %), metsäteollisuudessa (30 %) ja terveysteknologiassa (30 %). Myös suomalaisyritysten menestysmahdollisuuksiin uusiutuvan energian alalla (28 %) uskotaan.</p> <p class="hugin">&quot;Tutkimustulokset vahvistavat käsitystämme siitä, että suomalaiset uskovat yritystemme mahdollisuuksiin ratkaista tulevaisuuden globaaleja ongelmia, kuten ilmastonmuutosta ja kestävään kehitykseen liittyviä haasteita. Näiden alojen yrityksillä on valtava kasvupotentiaali kaikkialla maailmassa,&quot; kommentoi Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja <b class="hugin">Tero Lausala</b>.</p> <p class="hugin"><img width="600" height="400" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2098881/117050.jpg" alt="" style="margin-left&#58;0px;" /></p> <p class="hugin">Raakamäntyöljy on puun luonnollinen uuteaine, jota saadaan pääasiassa havupuiden pihkasta sellun valmistuksen tähteenä. UPM BioVernon tuotantoa varten ei siis tehdä erillisiä hakkuita. <br class="hugin">Yksi esimerkki suomalaisesta cleantech-innovaatiosta on UPM&#58;n kehittämä puupohjainen UPM BioVerno -diesel, Avainlippu-tuote, joka valmistetaan mäntyöljystä Lappeenrannan biojalostamolla. Tuotteen kehityksessä on hyödynnetty kestävä puuraaka-aine mahdollisimman tehokkaasti.</p> <p class="hugin">&quot;Liikenteen ja autoilun haittavaikutuksia ilmastolle vähentävät innovaatiot ovat äärimmäisen tärkeitä. Toisin kuin perinteisissä biopolttoaineissa, UPM BioVernon valmistukseen ei käytetä ravinnoksi sopivia raaka-aineita ja se sopii kaikkiin dieselmoottoreihin sellaisenaan. Kasvihuonekaasupäästöt ja autoilun lähipäästöt kuten typenoksidi- ja hiukkaspäästöt ovat merkittävästi alhaisemmat tavalliseen fossiiliseen dieseliin verrattuna&quot;, kommentoi UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja <b class="hugin">Sari Mannonen</b>.</p> <p class="hugin"><i class="hugin">Millä aloilla suomalaisilla yrityksillä on suurimmat menestyksen mahdollisuudet tulevaisuudessa? Valitse kolme tärkeintä.</i></p> <ol class="hugin" type="1" start="1"> <li class="hugin"><i class="hugin">Ympäristöä säästävät teknologiat 46 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Metsäteollisuus 30 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Terveysteknologia 30 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Uusiutuva energia 28 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Peliteollisuus 22 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Koulutusvienti 21 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Informaatioteknologia 20 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Telakkateollisuus 18 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Asiantuntijapalvelut 14 %</i></li> <li class="hugin"><i class="hugin">Elintarvikkeet 13 %</i></li> </ol> <p class="hugin">Tutkimustiedot perustuvat Suomalaisen Työn Liiton tilaamaan Made by Finland -kampanjatutkimukseen. Taloustutkimuksen tekemä kyselytutkimus toteutettiin helmikuussa 2017 ja siihen vastasi 2 219 18-79-vuotiasta suomalaista. Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Made by Finland -kampanja juhlistaa suomalaista työtä ja sen menestystarinoita. Mukana on yli 80 yritystä ja organisaatiota. Seuraa Made by Finlandia<a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/madebyfinland/?fref=ts" target="_blank"> Facebookissa</a> ja osallistu keskusteluun Twitterissä <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/search?q=%23madebyfinland&amp;src=typd" target="_blank">#madebyfinland</a>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin"><img width="600" height="400" class="hugin" id="Picture 4" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2098881/117051.jpg" border="0" alt="" style="margin-left&#58;0px;" /></b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Sari Mannonen, liiketoiminnan johtaja, UPM Biopolttoaineet, <a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a>, 045 2651345<br class="hugin">Tero Lausala, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, <a class="hugin" href="mailto&#58;tero.lausala@suomalainentyo.fi" target="_blank">tero.lausala@suomalainentyo.fi</a>, 050 407 2623<br class="hugin">Jokke Eljala, tutkimuspäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, <a class="hugin" href="mailto&#58;jokke.eljala@suomalainentyo.fi" target="_blank">jokke.eljala@suomalainentyo.fi</a>, 050 374 7410</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Made by Finland</b> -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen kampanja ja virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä ja sen tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia. <a class="hugin" href="http&#58;//www.madebyfinland.fi/" target="_blank">www.madebyfinland.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet on mukana Suomen juhlavuoden Made by Finland -kampanjassaMirja Kemppi, UPM2017-01-30T08:00:00Z<p>​(UPM, Helsinki, 30.01.2017 klo 10.00 EET) – UPM Biopolttoaineet osallistuu Made by Finland –kampanjaan, joka on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Kampanja kutsuu kaikki suomalaiset keskustelemaan omasta työstään ja jakamaan suomalaisen työn tarinoita. Kampanjan käynnistää Klaus Härön ohjaama tunteikas kampanjafilmi.<br><img src="/PublishingImages/upm-biopolttoaineet-made-by-finland-570px.jpg" alt="" style="margin&#58;5px;" /><br><br>&#160;”Lähdimme mukaan kampanjaan, koska olemme ylpeitä suomalaisista juuristamme ja siitä, että tähtituotteemme, vähäpäästöinen UPM BioVerno –diesel, on suomalainen innovaatio. Sen tuotantoprosessi kehitettiin UPM Lappeenrannan tutkimuskeskuksessa ja sitä valmistetaan Lappeenrantaan rakennetulla biojalostamollamme. Puupohjaiselle UPM BioVerno –dieselille myönnettiin suomalaisesta valmistuksesta kertova Avainlippu, kun aloitimme sen tuotannon vuonna 2015”, <strong>Sari Mannonen</strong>, UPM Biopolttoaineet –liiketoiminnan johtaja, sanoo.<br> <br>”Suomen hyvinvointi on rakennettu työllä, ja uskomme, että työ rakentaa hyvinvointiamme myös seuraavat sata vuotta. Suomessa tehdään monilla aloilla ja monissa työtehtävissä upeaa, merkityksellistä ja arvokasta työtä. Sitä jos jotain kannattaa nostaa esiin ja juhlia, kertoo Suomalaisen Työn Liiton toimitusjohtaja <strong>Tero Lausala</strong>. <br> <br>Kampanjan käynnistää Klaus Härön ohjaama Seuraavat sata vuotta -filmi, joka kertoo neljä tarinaa suomalaisen työn tulevaisuudesta lasten haaveiden kautta. Mitä voimmekaan saavuttaa, kun vain olemme tarpeeksi sinnikkäitä ja uskomme omiin kykyihimme? Millaisia innovaatioita kehitämmekään, kun kannamme jokainen kortemme kekoon ja toimimme vastuullisesti, toisiamme auttaen ja yhdessä tehden? <br> <br>”Tulevaisuuteen katsova filmi tuo lapsen näkökulman kautta esiin sen sinnikkyyden ja viitseliäisyyden, joilla nykyisiä ja tulevia ongelmia ratkotaan menestyksekkäästi”, kertoo ohjaaja <strong>Klaus Härö</strong>.<br><br>Filmi on tehty yhteistyössä Ivalo Creative Agencyn ja Otto Tuotanto Oy&#58;n kanssa.<br> <br><strong>Tapahtumia, tutkimuksia ja tervettä ylpeyttä</strong><br> <br>Juhlavuoden aikana Made by Finland -sivustolla nostetaan valokeilaan inspiroivia tarinoita suomalaisen työn tekijöistä. Henkilöiden ja tarinoiden taustalla on ajatus siitä, että jokaisen ihmisen tekemä työ on arvokasta, ja työ luo hyvinvointia meille kaikille. <br> <br>Lokakuussa järjestettävässä valtakunnallisessa Avoimet ovet -tapahtumassa kaikki halukkaat yritykset ja organisaatiot avaavat ovensa ja kutsuvat ihmiset tutustumaan toimintaansa, kukin omalla tyylillään. Vuoden aikana tutkitaan myös suomalaisten näkemyksiä suomalaisesta työstä ja sen tulevaisuuden menestystekijöistä. <br> <br>”Välillä tuntuu, että suomalaiset tarvitsevat ulkopuolisen kertomaan, että täällä tehdään asioita hyvin. Pystymme mihin vain, kunhan emme itse aseta kyvyillemme rajoja. Haluamme kampanjan kautta kannustaa kaikkia suomalaisia olemaan ylpeitä itsestämme, toisistamme ja osaamisestamme”, Lausala innostaa.<br><br>Made by Finland on virallinen osa Suomi 100 -juhlavuoden ohjelmaa. Kampanjassa on mukana yli 80 Suomalaisen Työn Liiton jäsenyritystä. Made by Finland kokoaa yhteen myös suomalaisen työelämän asiantuntijat. Osana Made by Finland -kampanjaa Suomalaisen Työn Liitto, Tekes, Työelämä 2020 -hanke ja Työterveyslaitos tarkastelevat ja kehittävät yhteistyössä suomalaista työelämää ja sen vahvuuksia.<br><br>Lisätietoa kampanjasta ja mukana olevista yrityksistä ja organisaatioista löytyy kampanjan verkkosivuilta <a href="http&#58;//www.madebyfinland.fi/">www.madebyfinland.fi</a><br><br>Seuraa <span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.facebook.com/madebyfinland/?fref=ts"><span lang="EN-US" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Made by Finlandia Facebookissa</font></span></span></a></span>.<br> Osallistu keskusteluun somessa&#58; #madebyfinland<br> <br><br><strong>Lisätietoja antavat</strong>&#58;<br><strong>Sari Mannonen</strong>, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345, <a href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com">sari.mannonen@upm.com</a><br><strong>Reetta Mentu</strong>, markkinointipäällikkö, Suomalaisen Työn Liitto, puh. 050 561 5030, <a href="mailto&#58;reetta.mentu@suomalainentyo.fi">reetta.mentu@suomalainentyo.fi</a><br><strong>Tero Lausala</strong>, toimitusjohtaja, Suomalaisen Työn Liitto, puh. 050 407 2623, <a href="mailto&#58;tero.lausala@suomalainentyo.fi">tero.lausala@suomalainentyo.fi</a><br><br> <br><em><strong>Made by Finland</strong> -kampanja on Suomalaisen Työn Liiton, sen jäsenten ja yhteistyöorganisaatioiden yhteinen Suomi 100 -juhlavuoden kampanja. Kampanjan tavoitteena on lisätä ylpeyttä suomalaista monimuotoista työtä kohtaan</em>. <a href="http&#58;//www.madebyfinland.fi/">www.madebyfinland.fi</a> <br><br> <br><strong>UPM, Mediasuhteet </strong><br>puh. 040 588 3284<br>ma-pe klo 9-16<br><a href="mailto&#58;media@upm.com">media@upm.com</a><br><br> <br><strong>UPM Biopolttoaineet</strong> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a href="/">www.upmbiopolttoaineet.fi</a><br><br>Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160;<span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span><font color="#000000">&#160;</font></span></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Twitter</font></span></span></a></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> | </font></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Facebook</font></span></span></a></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> | </font></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Youtube</font></span></span></a></span><br><br> <br><strong>UPM</strong> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM – The Biofore Company – <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a><br>&#160;<br>Seuraa UPM&#58;ää&#58; <span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//twitter.com/UPM_News"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Twitter</font></span></span></a></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> | </font></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">LinkedIn</font></span></span></a></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> | </font></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Facebook</font></span></span></a></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> | </font></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">YouTube</font></span></span></a></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000"> | </font></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">Instagram</font></span></span></a></span><span class="MsoHyperlink"><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff"> </font></span></span></span><span style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><font color="#000000">|</font><span class="MsoHyperlink"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff"> </font></span></span></span><span lang="EN-GB" style="font-family&#58;&quot;times new roman&quot;,serif;font-size&#58;12pt;"><a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/"><span lang="FI" style="font-family&#58;&quot;arial&quot;,sans-serif;font-size&#58;10pt;"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0000ff">upmbiofore.fi</font></span></span></a></span><br><br></p>GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM BioVerno ja GrowDex® valittiin pohjoismaisen biotalouden 25 malliesimerkin joukkoonKristiina Stenman, UPM2017-01-19T08:00:00Z<p>​(UPM, 19.1.2017 klo 11.00 EET) – Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisuudessa toimiva pohjoismainen biotalouspaneeli on valinnut UPM BioVerno -dieselin ja GrowDex®-hydrogeelin pohjoismaisen biotalouden malliesimerkkien joukkoon. Tuotteet on listattu Nordic bioeconomy - 25 cases for sustainable change -luetteloon. UPM BioVerno on sellun tuotannon tähteenä saatavasta raakamäntyöljystä valmistettu uusiutuva diesel. GrowDex® on lääketeollisuuden tarpeisiin kehitetty puupohjainen nanoselluloosahydrogeeli.<br><br><img src="/PublishingImages/upm-bioverno-uusiutuva-diesel-pullo-talvi-570px.jpg" alt="" style="margin&#58;5px 5px 5px 0px;" /><br> <br>”Pohjoismaita pidetään maailman johtavina kilpailukykyä ja kestävää kehitystä edistävinä bioraaka-aineiden tuottajina ja käyttäjinä. Haluamme jatkuvasti kehittää ja vahvistaa johtoasemaamme. Siksi tarvitsemme uusia ideoita ja meidän on jaettava keskenämme tietoja ja parhaita käytäntöjä”, sanoo pohjoismaisen biotalouspaneelin puheenjohtaja <strong>Hörður G. Kristinsson</strong>.<br> <br>”Luetteloon valitut 25 malliesimerkkiä osoittavat biotalouden monimuotoisuuden pohjoismaissa. UPM on ainoa yhtiö, jolla on luettelossa kaksi tuotetta, molemmat ns. korvaavien tuotteiden luokassa. Kyseinen luokka sisältää esimerkkejä tuotteista, joissa biopohjaiset materiaalit ovat korvanneet fossiiliset materiaalit”, Hörður G. Kristinsson jatkaa.<br> <br>”Kierrätettävän ja uusiutuvan puubiomassan monipuolinen käyttö, innovaatiot, tehokkuus ja vastuullisuus ovat UPM&#58;n Biofore-strategian ytimessä”, sanoo UPM&#58;n ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja <strong>Sami Lundgren</strong>. ”Se, että saimme tähän arvostettuun luetteloon kaksi innovaatiota, on hieno tunnustus meille ja strategiallemme”, Sami Lundgren jatkaa. <br> <br>Molemmat tuotteet ovat innovatiivisia ja edistävät kestävää kehitystä ja lisäksi niillä on myös hyvä kasvupotentiaali. <br> <br>Kestävän kehityksen mukaisten jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden kysyntä kasvaa nopeasti. Puupohjainen UPM BioVerno vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosentilla. Tämä vastaa hiilidioksidipäästöjen vähenemistä vuositasolla 250 000 tonnilla eli noin 80 000 auton päästöjä. <br> <br>GrowDex® soveltuu erilaiseen solukasvatukseen ja erityisesti 3D-solukasvatukseen. 3D-soluviljelmiä voidaan käyttää korvaamaan eläinkokeita, ja niiden avulla voidaan kehittää solupohjaisia lääkkeitä, kokeita ja malleja vakavien sairauksien entistä tehokkaampaan hoitoon. <br> <br><strong>Lisätietoja&#58;</strong><br><strong>Sari Mannonen</strong>, liiketoimintajohtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. 045 265 1345<br><strong>Pia Nilsson</strong>, päällikkö, liiketoiminnan kehitys, UPM Biokemikaalit, puh. 040 558 7829<br>tai lue lisää englanninkieliseltä verkkosivustolta&#58;&#160;<a title="Nordic Bioeconomy – 25 cases for sustainable change" href="http&#58;//norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2&#58;1065456&amp;dswid=-4741" target="_blank">http&#58;//norden.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1065456&amp;dswid=-4741</a></p><p><strong>UPM, Mediasuhteet </strong><br>ma–pe 9.00–16.00<br>puh. 040 588 3284 <br><a href="mailto&#58;media@upm.com">media@upm.com</a><br><br> <br><strong>UPM</strong><br>UPM yhdistää bio- ja metsäteollisuuden ja rakentaa kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a href="http&#58;//www.upm.fi/">www.upm.fi</a><br><br><span style="text-decoration&#58;underline;">Seuraa UPM&#58;ää&#58;</span> <a href="https&#58;//twitter.com/UPM_News"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Twitter</span></a> | <a href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">LinkedIn</span></a> | <a href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Facebook</span></a> | <a href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">YouTube</span></a> | <a href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">Instagram</span></a><span style="text-decoration&#58;underline;"> </span>| <a href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/"><span lang="FI" style="text-decoration&#58;underline;">upmbiofore.fi</span></a><br>&#160;<br><br><strong>Pohjoismainen biotalouspaneeli</strong><br>Pohjoismainen biotalouspaneeli on yksi Pohjoismaisen ministerineuvoston alaisista biotaloutta edistävistä päähankkeista. Paneeli on yhteistyöministerien perustama pohjoismaisen biotalouden virallinen politiikka- ja strategiafoorumi. Sen päätehtävänä on laatia ehdotuksia yhteispohjoismaiseksi biotalousstrategiaksi, jossa kuvataan kestävien pohjoismaisten biotalouksien edistämismahdollisuuksia ja -toimia.<br><br><br> </p>GP0|#80f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d;L0|#080f66fc0-c60d-4e2c-a1ed-b7e454bfdf4d|Press release;GTSet|#5f3597d4-e212-42ee-96a2-2301e0ef108baspx