WWF Suomi ja UPM yhteistyöhönBiometsäteollisuusyhtiö UPM ja ympäristöjärjestö WWF Suomi ovat sopineet yhteistyöstä biopolttoaineiden kestävyyden edistämisessä sekä metsätalouden raaka-aineiden hankinnassa Suomessa.

UPM:n tavoitteena on vähentää liikenteen riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja päästä merkittäväksi toimijaksi liikenteen biopolttoaineissa.

"Vastuullisesti tuotetut puupohjaiset biopolttoaineet ovat varteenotettava vaihtoehto liikenteen päästöjen ja öljyriippuvuuden vähentämiseksi sekä kansantalouden omavaraisuuden lisäämiseksi", kertoo UPM:n biopolttoaineiden myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Sari Mannonen.

UPM:n Biofore-strategian kulmakivenä ovat uusiutuvia ja kierrätettäviä raaka-aineita käyttävät liiketoiminnot. UPM on merkittävä metsätoimija Suomessa sekä puunhankkijana, metsien hoitajana että metsänomistajana. Yhteistyöllä UPM ja WWF Suomi etsivät uusia tapoja suojella luonnon monimuotoisuutta sekä edistävät FSC-sertifikaatin käyttöönottoa Suomen yksityismetsissä.

Yhteistyö pyrkii myös parantamaan lajien suojeluun liittyvää työtä. Esimerkiksi valkoselkätikan elinolojen parantamista varten on tehty ohjeistus, jossa yhdistyy UPM:n metsäosaaminen ja WWF Suomen ympäristöosaaminen. Lajien suojelumenetelmiä tullaan kehittämään myös muiden metsänelävien osalta.