AJANKOHTAISTA

 

 

UPM testaa Carinata-kasvin talviviljelymenetelmää osana biopolttoaineiden tulevaisuudensuunnitelmiaElina Räihä, UPM2017-06-28T15:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.06.2017 klo 15.00 EET) - UPM Biopolttoaineet kehittää uutta raaka-ainekonseptia viljelemällä Brassica carinataa talvella Etelä-Amerikassa. Carinata-sadosta saadaan ravinnoksi kelpaamatonta öljyä biopolttoaineiden raaka-aineeksi ja sivutuotteena proteiinia eläinrehun tuotantoon.</p> <p class="hugin">Käytetyssä talviviljelymenetelmässä paikalliset sopimusviljelijät ottavat peltonsa käyttöön pääkasvukauden ulkopuolella ja jatkavat ruokakasvin viljelyä normaaliin tapaan kesällä. Menetelmä ei aiheuta maankäytön muutoksia ja se estää eroosiota sekä parantaa maaperän laatua. Carinatan viljely tuo lisätuloja paikallisille maanviljelijöille, joiden pellot eivät yleensä ole tuottavassa käytössä talviaikaan. UPM kasvattaa Carinataa ja testaa talviviljelymenetelmää sopimusviljelijöiden kanssa Uruguayssa ja Brasiliassa. </p> <p class="hugin"><img width="600" height="400" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2116209/119251.jpg" alt="" style="margin-left&#58;0px;" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">Toukokuun 2017 alussa kylvetty Carinata-pelto Uruguayssa. </i></p> <p class="hugin">Carinata on öljykasvi, joka on kehitetty erityisesti kestävää biopolttoaineiden tuotantoa varten. UPM on tehnyt pitkäaikaisen sopimuksen Brassica Carinata -kasvin kehittäjän, kanadalaisen Agrisoma Biosciences Inc. -yhtiön, kanssa. Yhtiö jalostaa kasvien ominaisuuksia ilman geenimuuntelua.</p> <p class="hugin">&quot;UPM&#58;llä on vahva osaaminen kestävässä maankäytössä. Kehitämme Carinatan talviviljelymenetelmää, koska tällä tavoin saamme uuden raaka-aineen vähähiiliselle biopolttoaineelle vaarantamatta olemassa olevaa ruoantuotantoa&quot;, sanoo <b class="hugin">Petri Kukkonen</b>, UPM Biopolttoaineiden kehitysryhmän johtaja. </p> <p class="hugin">Carinata-öljystä valmistettava biopolttoaine vähentää kasvihuonekaasupäästöjä yli 70 prosentilla fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.</p> <p class="hugin">&quot;Uusien raaka-aineiden tutkiminen on osa UPM Biopolttoaineiden pitkän tähtäimen kehitystyötä. Carinatan talviviljelymenetelmän lisäksi arvioimme jäte-, tähde- ja puupohjaisia biopolttoaineiden raaka-aineita&quot;, sanoo Kukkonen.</p> <p class="hugin">Carinatan talviviljelymenetelmän kehittämisellä ei ole vaikutuksia UPM Lappeenrannan biojalostamon toimintaan. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Petri Kukkonen, johtaja, UPM Biopolttoaineiden kehitys<br class="hugin">puh. +358 40&#160;592 7440<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;petri.kukkonen@upm.com" target="_blank">petri.kukkonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Ecofysin uuden tutkimuksen mukaan mäntyöljytarjontaa on riittävästi kehittyneitä biopolttoaineita, biomateriaaleja ja energiakäyttöä vartenSystem Account2017-06-20T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 20.06.2017 klo 13.00 EET) - Johtava kansainvälinen energia- ja ilmastoasioiden konsultointiyritys, Ecofys - A Navigant Company, on tehnyt UPM Biopolttoaineille tutkimuksen &quot;<b class="hugin">Crude tall oil low ILUC risk assessment&#58; comparing global supply and demand&quot; </b>mäntyöljyn saatavuudesta ja nykyisestä käytöstä<b class="hugin">.</b> Tutkimus tarkastelee lisäksi lisääkö mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden valmistukseen maankäyttöä tai vääristääkö se markkinaa.</p> <p class="hugin">Hiljattain tehdyssä Ecofysin tutkimuksessa todetaan, että &quot;<i class="hugin">mäntyöljymarkkina ei ole niukka, ja saatavilla on 850&#160;000 tonnin lisäpotentiaali mäntyöljyä, jota ei vielä hyödynnetä.</i>&quot; Mäntyöljyn kokonaistarjonta on yhteensä 2,6 miljoonaa tonnia. Nykyinen todellinen kulutus on noin 1,75 miljoonaa&#160; tonnia, josta noin 1,4 miljoonaa tonnia tislataan ja 230&#160;000 tonnia käytetään biopolttoaineisiin. Ecofys toteaa myös&#58; <i class="hugin">&quot;Mäntyöljyn käyttö biopolttoaineiden valmistukseen ei ole aiheuttanut korvautumista muissa käyttökohteissa. Mäntyöljy on prosessitähde, joka ei lisää maankäyttöä eikä aiheuta epäsuoriakaan maankäytön muutoksia.&quot;</i> </p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="418" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2114414/118998.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">UPM katsoi tarpeelliseksi tutkia UPM Biopolttoaineiden markkinoille tulon vaikutuksia ja halusi selvittää, onko UPM BioVerno -dieselin tuotannolla ollut negatiivisia vaikutuksia mäntyöljymarkkinoihin. Tutkimus lisää tarpeellista tietoa keskusteluun, joka koskee raaka-aineiden saatavuutta eri loppukäyttöjä, kuten kehittyneitä biopolttoaineita ja biomateriaaleja, varten. </p> <p class="hugin">Euroopan unionin uusiutuvaa energiaa koskevaan direktiiviin liittyvässä keskustelussa huomio kiinnittyy raaka-aineiden saatavuuteen, sillä useimmilla raaka-aineilla on myös vaihtoehtoinen käyttötarkoitus. <br class="hugin">&quot;Meille on tärkeää pystyä osoittamaan, että UPM&#58;n biopolttoaineiden markkinoille tulolla ei ole ollut merkittävää vaikutusta mäntyöljymarkkinaan. Meistä on tullut yksi tärkeimmistä puupohjaisten biopolttoaineiden ja biokemian alan tuotteiden valmistajista ja uskomme, että kehittyneet biopolttoaineet tarjoavat valtavasti innovaatiomahdollisuuksia,&quot; sanoo UPM Biorefining -liiketoiminnan sidosryhmäsuhdejohtaja <b class="hugin">Marko Janhunen</b>.</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="400" id="Picture 4" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2114414/118999.jpg" width="600" /></p> <p class="hugin">Nyt julkaistu tutkimus on jatkoa vuoden 2013 tutkimukselle, joka käsitteli samaa aihepiiriä. Aiempi tutkimus toteutettiin jo ennen kuin UPM aloitti UPM BioVerno -dieselin valmistamisen mäntyöljystä. Vuoden 2013 tutkimuksessa todettiin, että <i class="hugin">&quot;biodieselin tuotantoa varten on saatavilla riittävästi mäntyöljyä, epäsuoraa maankäytön muutoksen riskiä ei ole ja mäntyöljy tulee luokitella tähteeksi.&quot; </i>Ecofysin toteuttama uusi tutkimus vahvistaa aiemman tutkimuksen tulokset ja sen, että UPM on pystynyt luomaan uuden arvoketjun jo olemassa olevien arvoketjujen rinnalle. </p> <p class="hugin">&quot;UPM aloitti kehittyneiden biopolttoaineiden valmistuksen vuonna 2015, ja meistä tuli maailman ensimmäinen puupohjaisen uusiutuvan dieselin valmistaja kaupallisessa mittakaavassa, kun aloimme hyödyntää oman selluntuotantomme tähdettä, mäntyöljyä. Markkinoille tulomme on onnistunut hyvin, ja tutkimme jatkuvasti uusia teknologioita ja raaka-aineita,&quot; Janhunen toteaa. </p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineet on ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi sekä RSB- että ISCC-järjestelmillä. Tämä on erittäin vahva osoitus kaikkien UPM Biopolttoaineiden toimintojen kestävyydestä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Linkki tutkimukseen&#58;</b> <a class="hugin" href="http&#58;//www.upmbiofuels.com/whats-new/other-publications/Documents/Publications/ecofys-crude-tall-oil-low-iluc-risk-assessment-report.pdf" target="_blank">Ecofys - Crude tall oil low ILUC risk assessment report</a>&#160;(englanniksi)</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58; </b><br class="hugin"><b class="hugin">Marko Janhunen</b>, sidosryhmäsuhdejohtaja, UPM Biorefining, puh. 050 590 0047, <a class="hugin" href="mailto&#58;marko.janhunen@upm.com" target="_blank">marko.janhunen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><u class="hugin">media@upm.com</u></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 300 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
Kaupunkiliikenne puhdistuu - HSL ja Stara siirtyvät kokonaan uusiutuviin polttoaineisiinAnneli Kunnas, UPM2017-06-06T09:07:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 06.06.2017 klo 09.00 EET) - Pääkaupunkiseudun bussit ja valtaosa Helsingin kaupungin työkoneista ja kuorma-autoista vaihtavat jäte- ja tähdepohjaisiin biopolttoaineisiin. Helsingin seudun liikenne HSL, Helsingin kaupunki ja hankkeessa mukana olevat uusiutuvan&#160;polttoaineen tuottajat&#160;ovat hiilineutraalin liikenteen tiennäyttäjiä. Kyse on kansainvälisesti merkittävästä hankkeesta.</p> <p class="hugin">Helsingin kaupungin hyötyajoneuvot ja HSL&#58;n tilaama bussiliikenne siirtyvät käyttämään vain uusiutuvia polttoaineita vuoteen 2020 mennessä. Tämä on edelläkävijyyttä maailmassa. </p> <p class="hugin">Helsingin kaupungilta mukana on rakentamispalveluliikelaitos Stara, joka hallinnoi suurinta osaa kaupungin ajoneuvoista.</p> <p class="hugin">&quot;Siirtyminen biopolttoaineisiin vähentää huomattavasti hiilidioksidipäästöjä sekä paikallisia pienhiukkas- ja typpioksidipäästöjä.&#160; Vaikutus näkyy erityisesti Helsingin keskustan ilmanlaadussa&quot;, Staran yksikönjohtaja <strong>Sami Aherva</strong> kertoo.</p> <p class="hugin">&quot;Kestävästi tuotetut biopolttoaineet ovat merkittävässä asemassa Helsingin seudun liikenteen päästötavoitteiden saavuttamisessa. BioSata-hankkeella voidaan nopeuttaa siirtymistä pois fossiilisista polttoaineista&quot;, sanoo HSL&#58;n hankejohtaja <b class="hugin">Reijo Mäkinen</b>.</p> <p class="hugin"><img width="600" height="400" class="hugin" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2110597/118431.jpg" alt="" /></p> <p class="hugin">Keskeisten toimijoiden mukanaolo BioSata-hankkeessa mahdollistaa nopean siirtymisen biopolttoaineisiin. HSL, Stara, UPM, Neste, Teboil, St1, Työ- ja elinkeinoministeriö, Öljy- ja biopolttoaineala ry ja VTT pyrkivät yhdessä mahdollisimman laajaan biopolttoaineiden käyttöön. Hanke on osa pääkaupunkiseudun Smart &amp; Clean -projektia, jonka tavoitteena on maailman houkuttelevin päästötön liikkuminen.</p> <p class="hugin">Korkealuokkaisten nestemäisten biopolttoaineiden etuna on, etteivät ne edellytä uusia ajoneuvoja tai uutta jakeluinfrastruktuuria. Biopolttoaineiden kohdennetulla käytöllä voidaan alentaa lähipäästöjä. Vanhemmissa autoissa ja työkoneissa uusiutuva diesel leikkaa hiukkaspäästöjä jopa kolmanneksen. Parhaimmillaan biopolttoaineet alentavat polttoaineen tuotannosta ja käytöstä aiheutuvia kasvihuonekaasupäästöjä 80-90 prosenttia verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.</p> <p class="hugin">&quot;Kun ottaa huomioon ajoneuvojen lukumäärän ja sovelluskohteet eli bussit, kuorma-autot ja työkoneet, BioSata on suurin koordinoidusti toteutettava kehittyneiden biopolttoaineiden hanke Euroopassa. Hankkeessa tehdään myös seurantamittauksia. Mittauksissa selvitetään muun muassa polttoaineiden suorituskykyä, vaikutuksia lähipäästöihin ja energiatehokkuuteen sekä huollon tarpeeseen&quot;, sanoo hankkeen koordinoinnista vastaavan VTT&#58;n tutkimusprofessori <b class="hugin">Nils-Olof Nylund</b>.</p> <p class="hugin">HSL&#58;n pääkaupunkiseudun liikenteessä on noin 1 400 bussia, jotka kuluttavat noin 40 000 tonnia polttoainetta vuosittain. Staran omassa kalustossaan käyttämä polttoainemäärä on noin 2 000 tonnia. Suomessa tuotetaan kaikkiaan noin 500 000 tonnia biopolttoaineita vuodessa.<br class="hugin">Kansallisen energia- ja ilmastostrategian mukaan biopolttoaineiden osuus aiotaan nostaa Suomessa 30 prosenttiin vuoteen 2030 mennessä. Suomi on edistyneiden jäte- ja tähdepohjaisten biopolttoaineiden käytön ja kehittämisen kärkimaita.</p> <p class="hugin">Lisätietoja&#58;<br class="hugin">Reijo Mäkinen, HSL, hankejohtaja, <a class="hugin" href="mailto&#58;reijo.makinen@hsl.fi" target="_blank">reijo.makinen@hsl.fi</a>, 040 595 0201<br class="hugin"> Sami Aherva, Stara, yksikönjohtaja, <a class="hugin" href="mailto&#58;sami.aherva@hel.fi" target="_blank">sami.aherva@hel.fi</a>, 050 559 1929 <br class="hugin"> Nils-Olof Nylund, VTT, tutkimusprofessori, <a class="hugin" href="mailto&#58;nils-olof.nylund@vtt.fi" target="_blank">nils-olof.nylund@vtt.fi</a>, 0400 703&#160;715<br class="hugin"> Sari Mannonen, UPM Biopolttoaineet, johtaja, <a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a>, 045&#160;265 1345</p> <p class="hugin"><b class="hugin">HSL</b> Helsingin seudun liikenne vastaa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteen suunnittelusta ja tilaamisesta sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on 360 työntekijää ja liikevaihto noin 600 milj. euroa vuodessa. HSL&#58;n järjestämässä liikenteessä tehdään vuosittain noin 360 miljoonaa matkaa, mikä on 63 % kaikista Suomen joukkoliikennematkoista. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hsl.fi/" target="_blank">www.hsl.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Stara</b> on Helsingin kaupungin rakentamispalveluliikelaitos - rakentamisen, ympäristönhoidon ja logistiikan moniosaaja. Se huolehtii Helsingin siisteydestä, toimivuudesta ja vehreydestä. Staran hoidossa on noin 70 % Helsingin kaduista ja puistoista. Liikelaitoksessa on lähes 1 500 työntekijää ja sen liikevaihto on noin 200 miljoonaa euroa vuodessa. <a class="hugin" href="http&#58;//www.hel.fi/stara" target="_blank">www.hel.fi/stara</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Teknologian tutkimuskeskus VTT Oy</b> on Pohjoismaiden johtava tutkimus- ja teknologiayhtiö. Tuotamme tutkimuksen ja tiedon kautta asiantuntijapalveluja kotimaisille ja kansainvälisille asiakkaillemme ja kumppaneillemme, liike-elämälle ja julkiselle sektorille. Käytämme 4 miljoonaa tuntia vuodessa aivovoimaa teknologisten edistysaskelien kehittämiseen. <a class="hugin" href="http&#58;//www.vtt.fi/" target="_blank">www.vtt.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet sai maailman ensimmäisen puupohjaisten polttoaineiden RSB-sertifikaatinMinna Kumpu, Tulus Oy2017-05-29T14:02:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 29.05.2017 klo 14.00 EET) - UPM Biopolttoaineet on saanut jälleen uuden tunnustuksen tuotteidensa arvoketjun kestävyydestä. UPM&#58;lle on toukokuussa ensi kertaa myönnetty RSB-sertifikaatti (RSB = Roundtable on Sustainable Biomaterials), joka kattaa UPM BioVerno uusiutuvan dieselin ja naftan sekä prosessin sivuvirtojen, tärpätin ja pien, tuotannon. RSB todentaa raaka-aineen hankintaketjun sekä tuotannon kestävyyden ja luotettavuuden. </p> <p class="hugin">RSB-sertifioinnissa biomateriaalien kestävyyttä arvioidaan monien sidosryhmien, kuten kansalaisjärjestöjen ja YK&#58;n edustajien, hyväksymän 12 periaatteen pohjalta. Ne kattavat muun muassa kasvihuonekaasupäästöt, luonnon monimuotoisuuden, ihmisoikeudet sekä sosiaalisen ja ympäristövastuun koko tuotantoketjussa.</p> <p class="hugin">RSB on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU&#58;n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit. RSB-sertifioinnilla voidaan todentaa myös muiden kuin energiakäyttöön menevien biomateriaalien kestävyys. UPM Biopolttoaineet valmistaa Lappeenrannan biojalostamossaan sekä biopolttoaineita että biomateriaaleja mäntyöljystä, jota saadaan selluntuotannon tähteenä.</p> <p class="hugin">&quot;RSB on ylpeä voidessaan sertifioida UPM&#58;n yhdeksi visionääristä biopolttoainetuottajista, joilla on RSB-sertifikaatti. Energian tuotanto tähteistä, joita saadaan esimerkiksi sellun- ja paperinvalmistuksesta, auttaa rakentamaan uutta, fossiilisista polttoaineista vapaata maailmaa, minimoiden vaikutukset luontoon ja ruuan tuotantoon. Tämä on ensimmäinen puupohjaisten polttoaineiden sertifiointi ja RSB odottaa innolla, että pääsee yhteistyössä UPM&#58;n kanssa&#160; jakamaan tietoa tästä innovatiivisesta biotalouden ratkaisusta&quot;, kommentoi RSB&#58;n toiminnanjohtaja <b class="hugin">Rolf Hogan</b>.</p> <p class="hugin"><img class="hugin" id="Picture 2" src="/PublishingImages/Blogit/upm-biofuels-rsb-certificate-290517.jpg" alt="" style="width&#58;437px;margin-left&#58;0px;" /><br><i class="hugin">UPM&#58;n Risto Kotilainen (vas.) ja Maria Puustinen (oik.) esittelevät UPM Lappeenrannan biojalostamoa auditoija Glenn Ferynille, joka työskentelee Control Union Certications -organisaatiossa Belgiassa.</i></p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineille on jo aiemmin myönnetty Suomen kansallisen kestävyysjärjestelmän sekä ISCC EU ja ISCC PLUS -järjestelmien (International Sustainability &amp; Carbon Certification) mukaiset kestävyyssertifikaatit. </p> <p class="hugin">&quot;RSB-sertifiointi on arvokas lisä olemassa oleviin kestävyyssertifiointeihimme ja uskomme, että se tuo hienoja yhteistyömahdollisuuksia RSB-sertifioitujen loppukäyttäjien kanssa. RSB ja ISCC ovat molemmat arvostettuja sertifiointijärjestelmiä ja niillä on omat vahvuutensa. Olemme ainoa biopolttoainetuottaja, joka on sertifioitu kansallisen sertifikaatin lisäksi näillä molemmilla vapaaehtoisilla järjestelmillä. Tämä on erittäin vahva osoitus kaikkien UPM Biopolttoaineiden toimintojen kestävyydestä&quot;, sanoo turvallisuudesta, kestävyydestä ja laadusta UPM Biopolttoaineissa vastaava <b class="hugin">Maiju Helin</b>.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Innovatiivisia uusiutuvia biopolttoaineita Suomesta</b></p> <p class="hugin">UPM BioVerno uusiutuvat biopolttoaineet pienentävät polttoaineen elinkaaren kasvihuonekaasupäästöjä jopa 80 prosenttia fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. </p> <p class="hugin">UPM BioVerno -diesel laskee myös autoilun lähipäästöjä merkittävästi. UPM BioVerno -naftaa voidaan käyttää joko bensiinin biokomponenttina tai uusiutuvana raaka-aineena biomateriaalien, kuten biomuovien tuotannossa. UPM&#58;n uusiutuvat polttoaineet valmistetaan selluntuotannon tähteestä mäntyöljystä, eikä tuotannossa käytetä ravinnoksi soveltuvia raaka-aineita. <br class="hugin">UPM aloitti puupohjaisten polttoaineiden tuotannon Lappeenrannan biojalostamolla tammikuussa 2015. Laitoksen tuotantokapasiteetti on 120 miljoonaa litraa uusiutuvia polttoaineita vuodessa.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa</b>&#58;<br class="hugin">Maiju Helin, Senior Manager, Safety, Sustainability and Quality, UPM Biopolttoaineet,<br class="hugin"> puh. +358 50&#160;325 6046, <a class="hugin" href="mailto&#58;maiju.helin@upm.com" target="_blank">maiju.helin@upm.com</a> <br class="hugin">Sari Mannonen, johtaja, UPM Biopolttoaineet, puh. +358 45&#160;265 1345, <a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a></p> <p class="hugin">UPM, Mediasuhteet&#160;<br class="hugin">Puh. 040 588 3284<br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b>&#160;aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasupäästöjä sekä lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna.<br class="hugin"><a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160;&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter&#160;</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook&#160;</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b> uudistaa bio- ja metsäteollisuutta. Rakennamme kestävää tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Paper Asia, UPM Paper Europe and North America ja UPM Plywood. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Palvelemme asiakkaitamme maailmanlaajuisesti. Yhtiössämme työskentelee noin 19 600 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company -&#160;<a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58;&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_News" target="_blank">Twitter</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a>|&#160;<a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">RSB</b> (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) on gloaali, monia eri sidosryhmiä yhdistävä riippumaton järjestö. Se pyrkii edistämään uuden biotalouden kehitystä maailmanlaajuisesti kestävyyteen liittyvien ratkaisujen, sertifioinnin, innovaation ja yhteistyökumppanuuksien avulla. RSB tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät liiketoiminnan riskejä ja edesauttavat YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. RSB on maailman luotetuin vertaisarvioitu globaali sertifiointistandardi kestäville biomateriaaleille, biopolttoaineille ja biomassan tuotannolle. <a class="hugin" href="http&#58;//www.rsb.org/" target="_blank">www.rsb.org</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

Horizontal divider

​Blogit

​Videot