AJANKOHTAISTA

 

 

UPM esittelee biotalouden rajattomia mahdollisuuksia PulPaper 2018 -messuillaSystem Account2018-05-28T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 28.5.2018 klo 13.00 EET) - UPM on mukana PulPaper 2018 -messuilla Helsingissä 29.-31.5.2018. Tapahtuman teemana on tulevaisuuteen suuntautunut &quot;Visit tomorrow today&quot;. Uusien innovaatioiden ja teknologioiden avulla metsäteollisuus kehittyy digitalisoituvassa maailmassa ympäristöä kunnioittaen. </p> <p class="hugin">UPM&#58;n messuosaston Biofore Gallery -tuotenäyttely havainnollistaa uusiutuvan biomassan monipuolisia käyttömahdollisuuksia. Uusia kiertotalouden biotuoteinnovaatioita edustavat muun muassa UPM&#58;n puupohjainen uusiutuva UPM BioVerno -dieselpolttoaine liikennekäyttöön ja UPM BioVerno -nafta, jota voidaan käyttää korvaamaan fossiilisia raaka-aineita biomuoveissa. Yhtiön puupohjaisia biokemikaaleja edustaa GrowDex®-solukasvatusalusta, jota voidaan käyttää syöpähoitojen tutkimuksessa ja kehityksessä.</p> <p class="hugin">Tuotenäyttely esittelee lisäksi UPM&#58;n monipuoliset erikoispakkausmateriaalit&#58; tarralaminaatit, tarrapaperit sekä joustopakkausmateriaalit etiketöintiin, pakkamiseen ja kääreisiin. Esillä on myös uusi ligniiniin perustuva WISA BioBond -liimausteknologia, jossa 50 % vaneriliiman valmistukseen käytettävästä öljypohjaisesta fenolista on korvattu sellunvalmistuksen sivutuotteena syntyvällä biopohjaisella ligniinillä.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Kiinnostava, innovaatiovetoinen ja kestävä tulevaisuus</b></p> <p class="hugin">UPM&#58;n seitsemästä puheenvuorosta viisi on messuvieraille maksuttomalla Future Squarella ja kaksi maksullisissa seminaareissa. Toimitusjohtaja <b class="hugin">Jussi Pesonen</b> puhuu metsäteollisuuden uudistumisesta Business Forum -seminaarin pääpuhujana tiistaina. </p> <p class="hugin">Muissa puheenvuoroissa yhtiö kertoo muun muassa siitä, miten se vastaa väestönkasvun mukanaan tuomaan kuluttajakysynnän kasvuun kestävillä ja turvallisilla ratkaisuilla. Teknologinen kehitys tarjoaa rajattomasti mahdollisuuksia yhtiön liiketoiminnoille innovoida tuotteita, jotka vastaavat globaaleihin megatrendeihin, kuten ilmastonmuutokseen, kaupungistumiseen ja resurssien niukkuuteen.</p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tulevaisuuden ammattilaiset keskipisteenä kolmantena messupäivänä</b></p> <p class="hugin">Torstaina 31.5. messujen keskiössä ovat nuoret ja opiskelijat. Suurten ikäluokkien jäädessä eläkkeelle uusia työpaikkoja avautuu kaikkialla metsäteollisuudessa. UPM tarvitsee kokonaan uudenlaista osaamista erityisesti kemianteollisuuden alalla ja uusissa liiketoiminnoissa.</p> <p class="hugin">Yhtiö esittelee myös tulevaisuuden osaamistarpeisiin räätälöityä UPM Bioforce Graduate -harjoitteluohjelmaa. Ohjelmaan valitut harjoittelijat työskentelevät eri tehtävissä yhtiön eri toimintamaissa. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM&#58;n puheenvuorot PulPaper 2018 -messuilla</b></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Tiistai 29.5. </b><br class="hugin"><b class="hugin">12.35 Business Forum. Maksullinen tapahtuma</b>.<br class="hugin">KEYNOTE&#58; The turnaround story of the forest industry <br class="hugin"><i class="hugin">Jussi Pesonen, CEO, UPM </i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Keskiviikko 30.5.</b><br class="hugin"><b class="hugin">13.30 Pulpaper Conference. Maksullinen tapahtuma.</b><br class="hugin">Business case&#58; Renewable biofuels as fast track in reducing transport emissions<br class="hugin"><i class="hugin">Sari Mannonen, Vice President, UPM Biofuels </i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">9.30 - 9.50 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Responsibility is good business<br class="hugin"><i class="hugin">Sami Lundgren, Vice President, Environment and Responsibility, UPM</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">11.10 - 11.30 Future Square. Maksuton tapahtuma. </b><br class="hugin">UPM Biochemicals - limitless potential of bioeconomy <br class="hugin"><i class="hugin">Pia Nilsson, Senior Manager, Business Development, UPM Biochemicals</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">13.20 - 13.40 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Aiming higher with Biofore&#58; UPM Kymi to be the worldclass pulp mill <br class="hugin"><i class="hugin">Jyri Kylmälä, General Manager, UPM Kymi pulp mill</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Torstai 31.5.</b><br class="hugin"><b class="hugin">10.30 - 11.20 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Panel Discussion&#58; Future competence needs in the bioforestry industry<br class="hugin"><i class="hugin">Sari Hörkkö, Director, UPM Pulp, Stakeholder relations</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">13.00 - 13.45 Future Square. Maksuton tapahtuma.</b><br class="hugin">Starting a career with a trainee programme <br class="hugin"><i class="hugin">Ninni Pasanen, Bioforce Trainee, Sales Europe, UPM Pulp</i></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antavat&#58;</b><br class="hugin">Ympäristö- ja vastuullisuusjohtaja Sami Lundgren, UPM, puh. 040&#160;580 0910<br class="hugin">Johtaja Sari Mannonen, UPM Biofuels, puh. 045&#160;265 1345<br class="hugin">Sidosryhmäjohtaja Sari Hörkkö, UPM Pulp, puh. 040&#160;701 5901<br class="hugin">Liiketoiminnan kehityspäällikkö Pia Nilsson, UPM Biochemicals, puh. 040&#160;558 7829</p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet </b><br class="hugin">ma-pe 9.00-16.00<br class="hugin">puh. +358 40 588 3284 <br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Communication Papers ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kulutukseen. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19&#160;100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10&#160;miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi" target="_blank">www.upm.fi</a> #UPM #biofore</p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMGlobal" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">PulPaper 2018 </b><br class="hugin">Metsäteollisuuden johtavan kansainvälisen tapahtuman ohjelmateema - Visit tomorrow today - katsoo tiukasti tulevaisuuteen. PulPaperin konferenssiohjelmassa aiheina ovat muun muassa kiertotalous, 3D-tulostus, biotalous, ilmastonmuutos, digitalisaatio ja teollisen internetin mahdollisuudet. Visioinnin vastapainona konkreettista tarttumapintaa tuovat yritysten käytännön esimerkit. Ohjelmien esityskieli on pääosin englanti. Samaan aikaan PulPaperin kanssa järjestetään myös uusi Wood &amp; Bioenergy sekä pakkaus- ja materiaalinkäsittelyalan suurtapahtuma PacTec. Tapahtuman sisäänpääsy on maksuton - <a class="hugin" href="http&#58;//www.pulpaper.fi" target="_blank">www.pulpaper.fi</a> #pulpaper2018</p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet sai 1. maailmassa raaka-aineilleen kestävyyssertifikaatin alhaisesta riskistä epäsuoriin maankäytön muutoksiinAnneli Kunnas, UPM2018-04-24T13:03:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 24.04.2018 klo 13.00 EET) - UPM Biopolttoaineiden jatkuva työ kestävämmän arvoketjun ja toiminnan eteen on palkittu maailman ensimmäisellä RSB (Roundtable of Sustainable Biomaterials) low ILUC (indirect land use change) risk -sertifikaatilla. Sertifikaatti todistaa, että yhtiön raaka-aineilla on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia. Sertifikaatti myönnettiin raakamäntyöljylle, jota käytetään raaka-aineena uusiutuvien UPM BioVerno -polttoaineiden valmistuksessa Lappeenrannan biojalostamolla, sekä Brassica carinata -öljykasvin viljelylle Uruguayssa.</p> <p class="hugin">RSB low ILUC risk -sertifikaatti on uusi osoitus UPM Biopolttoaineiden kestävän kehityksen mukaisesta toiminnasta ja siitä, että raakamäntyöljyn ja Brassica carinata -kasvista saatavan öljyn käytöllä biopolttoaineiden tuotannossa on alhainen epäsuorien päästöjen riski muualla. RSB low ILUC risk -sertifikaatin myötä UPM Biopolttoaineiden raaka-aineet, raakamäntyöljy ja Brassica carinata -öljy, sijoittuvat kaikkein kestävimpien raaka-aineiden kategoriaan.</p> <p class="hugin"><img width="627" height="353" class="hugin" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2186615/127729.jpg" alt="" style="margin-left&#58;0px;" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM Biopolttoaineiden Brassica carinata -öljyllä on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia, kun öljyä käytetään biopolttoaineiden tuotannossa.&#160; </i></p> <p class="hugin">&quot;On suuri kunnia saada raaka-aineillemme maailman ensimmäinen low ILUC risk -sertifikaatti. Se on jälleen yksi kolmannen osapuolen vahvistama osoitus UPM Biopolttoaineiden sitoutumisesta tuottaa asiakkaillensa markkinoiden parhaita kestäviä biopolttoaineita ja biomateriaaleja&quot;, sanoo UPM Biopolttoaineiden kestävyydestä ja markkinakehityksestä vastaava <b class="hugin">Maiju Helin</b>.</p> <p class="hugin"><img width="627" height="353" class="hugin" id="Picture 2" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2186615/127730.jpg" alt="" style="margin-left&#58;0px;" /></p> <p class="hugin"><i class="hugin">UPM Lappeenrannan biojalostamo käyttää raakamäntyöljyä, puupohjaista selluntuotannon tähdettä, kehittyneiden biopolttoaineiden valmistukseen. </i></p> <p class="hugin">Raakamäntyöljy on selluntuotannon tähde ja peräisin kestävästi hoidetuista metsistä. Uusi low ILUC risk --sertifiointi on vapaaehtoinen lisä RSB-sertifiointiin, ja prosessissa on nyt todennettu, että UPM BioVernon tuotantoon käytettävä raakamäntyöljymäärä voidaan käyttää vaikuttamatta sen muihin käyttökohteisiin.</p> <p class="hugin">Brassica carinata on ravinnoksi kelpaamaton öljykasvi, jonka talviviljelymenetelmää UPM Biopolttoaineet on kehittänyt ja testannut Uruguayssa. Kasvia kasvatetaan paikallisilla pelloilla pääviljelykauden ulkopuolella. Uusi sertifikaatti vahvistaa, että UPM Biopolttoaineiden&#160;Brassica carinata -öljyllä on alhainen riski aiheuttaa epäsuoria maankäytön muutoksia, kun öljyä käytetään biopolttoaineiden tuotannossa.</p> <p class="hugin">&quot;RSB on ylpeä voidessaan todeta UPM&#58;n yhdeksi biopolttoainetuotannon edelläkävijöistä. Yhtiö on saanut RSB-sertifikaatin sekä puupohjaisen biopolttoaineen tuotannolleen Lappeenrannassa että Brassica carinata -kasvin viljelylle Uruguayssa, minkä lisäksi se on nyt saanut maailman ensimmäisen RSB low ILUC risk -sertifikaatin. Tämä osoittaa, että UPM on paitsi täyttänyt tiukat kestävän kehityksen standardin vaatimuksemme, myös saanut tähän low-ILUC-moduuliin perustuvan lisävahvistuksen. Tämä tarkoittaa, että sillä on maailmanlaajuisesti mahdollisimman vähän tai ei lainkaan epäsuoria vaikutuksia esimerkiksi metsäkatoon tai ruoan hinnan nousuun. Näiden biopolttoaineiden kasvihuonekaasupäästöt ovat vähäiset ja ne täyttävät tiukimmat kestävän kehityksen ja läpinäkyvyyden standardit. Lisäksi niiden vaikutukset luontoon ja ruoantuotantoon ovat vähäiset. Siksi ne ovat tulevaisuuden biopolttoaineita!&quot;, toteaa RSB&#58;n toiminnanjohtaja <b class="hugin">Rolf Hogan</b>.</p> <p class="hugin">RSB on yksi maailman luotetuimmista, arvostetuimmista ja vertaisarvioiduimmista biomateriaalien standardeista. Se on yksi Euroopan komission hyväksymistä vapaaehtoisista järjestelmistä, joilla voidaan osoittaa biopolttoaineiden täyttävän EU&#58;n uusiutuvan energian direktiivin kestävyyskriteerit. Lisäksi RSB on ensimmäinen standardi, joka on ottanut käyttöön biomassan low ILUC risk -sertifioinnin. UPM Biopolttoaineiden tuotanto on sertifioitu vastaamaan tiukkoja low ILUC -vaatimuksia, EU RED -kriteerejä sekä RSB&#58;n 12 pääperiaatetta, jotka useat sidosryhmät, kuten kansalaisjärjestöt ja YK&#58;n järjestöt, ovat hyväksyneet. </p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;</b><br class="hugin">Maiju Helin, Head of Sustainability and Market Development, UPM Biopolttoaineet<br class="hugin">Puh. +358 50&#160;366 6046 </p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">RSB</b><br class="hugin">RSB (The Roundtable on Sustainable Biomaterials) on globaali, monia eri sidosryhmiä yhdistävä riippumaton järjestö. Se pyrkii edistämään uuden biotalouden kehitystä maailmanlaajuisesti kestävyyteen liittyvien ratkaisujen, sertifioinnin, innovaation ja yhteistyökumppanuuksien avulla.&#160;RSB tarjoaa työkaluja ja ratkaisuja, jotka pienentävät liiketoiminnan riskejä ja edesauttavat YK&#58;n kestävän kehityksen tavoitteiden toteutumista. RSB on yksi maailman luotetuimmista vertaisarvioiduista globaaleista sertifiointistandardeista kestäville biomateriaaleille, biopolttoaineille ja biomassan tuotannolle.<br class="hugin"><a class="hugin" href="http&#58;//www.rsb.org/" target="_blank">www.rsb.org</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Kaukaan huoltoseisokkiin osallistuu huhtikuussa yli 2 000 ulkopuolista työntekijääKristiina Stenman, UPM2018-03-28T07:00:00Z<p><span aria-hidden="true"></span>​(UPM, Lappeenranta, 28.3.2018 klo 10&#58;00) – UPM Kaukaan tehdasalueella käynnistyy mittava huoltoseisokki biojalostamon alasajolla 9.4. ja sellutehtaan alasajolla 13.4. Sellutehtaan seisokki alas- ja ylösajoineen kestää noin kaksi viikkoa ja biojalostamolla noin kuusi viikkoa. Vilkkaimmillaan tehdasalueella työskentelee oman henkilöstön lisäksi jopa 2 000 ulkopuolisten urakoitsijoiden ja palveluntarjoajien työntekijää.<br><br>Seisokkien ylös- ja alasajot saattavat aiheuttaa hajuhaittoja lähiympäristössä huhtikuun puolivälissä ja lopussa sekä toukokuun puolivälissä.<br><br>Sellutehtaalla on parhaillaan menossa 30 miljoonan euron investointihanke, jossa uudistetaan kuitulinjoja, kemikaalien talteenottoa, haihduttamoa, paalausta ja puun käsittelyä. <br>”Seisokissa toteutetaan prosessin huoltotöitä ja lisäksi kytkemme käyttöön uusia laitteita, joihin liittyvät rakennustyöt käynnistyivät sydäntalvella”, sanoo Kaukaan integraattijohtaja <strong>Teuvo Solismaa</strong>.<br><br>Sellutehtaan investointien myötä Kaukaan havu- ja koivusellun vuosituotantokyky kasvaa nykyisestä 740 000 tonnista 30 000 tonnilla 770 000 tonniin.<br><br>Biojalostamolla tehdään päätyönä lakisääteinen painelaitteiden ja turvalaitteiden ensimmäinen määräaikaistarkastus sekä samalla viedään loppuun tehokkuutta parantavien investointitöiden liitäntätyöt.<br><br>”Tavoitteena on varmistaa biojalostamon seuraavan käyntijakson suunniteltu käytettävyys ja käytön turvallisuus. Olemme järjestäneet useita koulutustilaisuuksia omalle ja ulkopuoliselle väelle, jotta varmistamme töiden sujuvuuden”, sanoo biojalostamon jtuotantojohtaja <strong>Jaakko Nousiainen</strong>.<br><br>Biojalostamon ja sellutehtaan seisokkien lisäksi Kaukaan paperitehtaalla on noin viiden päivän seisokki 16.4. alkaen.<br><br>UPM&#58;n seisokeissa painotetaan turvallisuutta ja laatua. Seisokit piristävät merkittävästi lähialueen taloutta urakoitsijoiden majoitus- ja palvelutarpeiden kautta parin kuukauden ajan huhti-toukokuussa. <br><br><br><strong>Lisätietoja antavat</strong>&#58;<br> Integraatin johtaja <strong>Teuvo Solismaa</strong>, p. 040 741 1380<br> Tuotantojohtaja <strong>Jaakko Nousiainen</strong>, p. 040 758 6881<br><br><br><br><strong>UPM Kaukaan tehtaat</strong> Lappeenrannassa muodostavat ainutlaatuisen biometsäteollisuuden integraatin, jossa valmistetaan uusiutuvasta raaka-aineesta sellua, aikakauslehtipaperia, sahatavaraa, energiaa sekä biopolttoaineita. Kaukaalla sijaitsevat myös UPM&#58;n suurin tutkimus- ja tuotekehityskeskus sekä UPM Metsän Itä-Suomen puunhankinnan johto ja Lappeenrannan metsäpalvelutoimisto. Kaukaalla työskentelee noin 1000 henkilöä.&#160; <a title="UPM Kaukas" href="http&#58;//www.upmpulp.fi/upm-kaukas" target="_blank"><span style="text-decoration&#58;underline;"><font color="#0066cc">www.upmpulp.fi/upm-kaukas</font></span></a><span aria-hidden="true"></span>​</p>GP0|#ed352e7b-94f6-471f-89d0-1355e0f78e0b;L0|#0ed352e7b-94f6-471f-89d0-1355e0f78e0b|Local news;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx
UPM Biopolttoaineet biomuovimarkkinoille uusien kumppanien kanssaSystem Account2018-03-14T13:00:00Z<p class="hugin">(UPM, Helsinki, 14.03.2018 klo 13.00 EET) - UPM on sitoutunut arvon tuottamiseen kestävillä bioinnovaatioilla. Uusiutuvan dieselin lisäksi UPM Lappeenrannan biojalostamolla tuotetaan uusiutuvaa naftaa, joka on erinomainen&#160;biomuovin raaka-aine. Se voidaan muuttaa uusiutuvaksi raaka-aineeksi, josta valmistetaan biomuovia esimerkiksi pakkausteollisuudelle.</p> <p class="hugin">Oikeanlaisen pakkausratkaisun valitsemisella voi olla iso merkitys.&#160;Nestekartonkipakkauksilla on alhaisin hiilijalanjälki&#160;muihin elintarvikkeiden nestepakkauksiin verrattuna.&#160;Nyt myös pakkausten&#160;muovipinnoite voi olla puupohjainen - uusiutuvan muovin käyttäminen alentaa&#160;nestekartonkipakkausten&#160;hiilijalanjälkeä entisestään.</p> <p class="hugin">Elopak&#160;- norjalainen yhtiö, joka toimittaa noin 15 miljardia&#160;nestekartonkipakkausta ympäri maailmaa vuosittain&#160;- yhdisti voimansa UPM Biopolttoaineiden ja Dow'n kanssa tarjotakseen markkinoille täysin uusiutuvan nestekartonkipakkauksen, joka on kierrätettävä ja vastuullisesti tuotettu.</p> <p class="hugin">&quot;Jokainen UPM&#58;n tuottama puupohjainen naftatonni, jonka Dow muuttaa biomuoviksi, vähentää tonnin&#160;fossiilisen raaka-aineen tarvetta. Koko arvoketjun kestävyys on vahvistettu ISCC PLUS&#160;-sertifikaatilla&quot;, kertoo <b class="hugin">Sari Mannonen</b>, UPM Biopolttoaineet -liiketoiminnan johtaja.&#160;</p> <p class="hugin">Täysin puupohjaisen kartonkipakkauksen kehittäminen on ollut hieno esimerkki koko arvoketjun yhteistyöstä kestävien ratkaisujen löytämiseksi.&#160;</p> <p class="hugin"><img alt="" class="hugin" height="353" id="Picture 1" src="https&#58;//hugin.info/165629/I/2176119/126573.jpg" width="627" /></p> <p class="hugin">&quot;Etsimme Elopakilla jatkuvasti tapoja vähentää pakkaustemme hiilijalanjälkeä. Dow'n ja UPM Biopolttoaineiden kumppanuuden ansiosta voimme nyt korvata fossiilista muovia 100-prosenttisesti puupohjaisella ratkaisulla.&#160;Pystymme valmistamaan täysin kierrätettävän nestekartonkipakkauksen, eikä meidän tarvitse tehdä&#160;kompromisseja laadun suhteen,&quot; sanoo&#160;ympäristöjohtaja&#160;<b class="hugin">Kristian Hall</b> Elopakilta.</p> <p class="hugin">UPM Biopolttoaineet on yksi harvoista uusiutuvan naftan valmistajista maailmassa. &quot;Olemme innoissamme ja ylpeitä tästä yhteistyöstä ja kyvystämme tarjota korkealaatuinen puupohjainen raaka-aine korvaamaan fossiilisia raaka-aineita pakkauksissa&quot;, Mannonen summaa.&#160;&#160;</p> <p class="hugin">Tutustu&#160;100&#160;% puupohjaiseen nestekartonkipakkaukseen&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//youtu.be/_O24XpJq6tU" target="_blank">linkki videoon</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Lisätietoja antaa&#58;&#160;</b><br class="hugin">Sari Mannonen,&#160;johtaja, UPM Biopolttoaineet&#160;-liiketoiminta,&#160;puh. 045&#160;265 1345,&#160;<br class="hugin">sähköposti&#58;<a class="hugin" href="mailto&#58;sari.mannonen@upm.com" target="_blank">sari.mannonen@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM, Mediasuhteet</b> <br class="hugin">ma-pe klo 9-16<br class="hugin">puh. 040 588 3284<br class="hugin"><a class="hugin" href="mailto&#58;media@upm.com" target="_blank">media@upm.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM Biopolttoaineet</b> aikoo merkittäväksi toimijaksi korkealaatuisissa, kehittyneissä liikenteen biopolttoaineissa. Biopolttoaineet ovat olennainen osa UPM&#58;n Biofore-strategiaa, joka yhdistää bio- ja metsäteollisuuden. Yhtiön kehittämät innovatiiviset, puupohjaiset biopolttoaineet ja niiden tuotantoteknologiat ovat osa kestävää tulevaisuutta. UPM&#58;n biopolttoaineet ovat edelläkävijöitä laadussa, käytettävyydessä ja kestävässä kehityksessä. Ne laskevat autoilun kasvihuonekaasu- ja lähipäästöjä huomattavasti fossiilisiin polttoaineisiin verrattuna. <a class="hugin" href="/" target="_blank">www.upmbiopolttoaineet.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM Biopolttoaineita&#58;&#160; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPM_Biofuels" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.facebook.com/UPM-Biopolttoaineet-328642547332048/" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/playlist?list=PLJwXrjw5FtwHDcos7UjxvktVuYXNfMkWo" target="_blank">Youtube</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">UPM</b><br class="hugin">Biometsäteollisuuden edelläkävijänä rakennamme kestävää, innovaatiovetoista ja kiinnostavaa tulevaisuutta kuudella liiketoiminta-alueella&#58; UPM Biorefining, UPM Energy, UPM Raflatac, UPM Specialty Papers, UPM Paper ENA ja UPM Plywood. UPM tarjoaa kestäviä ja turvallisia ratkaisuja kasvavaan maailmanlaajuiseen kuluttajakysyntään. Tuotteemme valmistetaan uusiutuvista raaka-aineista ja ne ovat kierrätettäviä. Yhtiössämme työskentelee noin 19 100 henkilöä ja vuosittainen liikevaihtomme on noin 10 miljardia euroa. UPM&#58;n osakkeet on listattu Helsingin pörssissä. UPM - The Biofore Company - <a class="hugin" href="http&#58;//www.upm.fi/" target="_blank">www.upm.fi</a></p> <p class="hugin">Seuraa UPM&#58;ää&#58; <a class="hugin" href="https&#58;//twitter.com/UPMSuomi" target="_blank">Twitter</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.linkedin.com/company/upm-kymmene" target="_blank">LinkedIn</a> | <a class="hugin" href="http&#58;//www.facebook.com/UPMGlobal" target="_blank">Facebook</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.youtube.com/user/upmdotcom" target="_blank">YouTube</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.instagram.com/upmbiofore/" target="_blank">Instagram</a> | <a class="hugin" href="https&#58;//www.upmbiofore.fi/" target="_blank">upmbiofore.fi</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Elopak </b><br class="hugin">Elopak on kansainvälinen nestemäisten elintarvikkeiden paperipohjaisten pakkausratkaisujen tuottaja. Norjassa sijaitsevan Elopakin omistaa kokonaan Ferd Group (yksi Norjan suurimmista yksityisomistuksessa olevista teollisuuskonserneista) ja yhtiö kehittää jatkuvasti pakkausosaamistaan, jotta se voi vastata elintarvikepakkausten muuttuviin vaatimuksiin.<br class="hugin">Jo 60 vuoden ajan jatkuvasti toimintaansa laajentanut yhtiö on aidosti kansainvälinen ja toimii kaikilla mantereilla. Yhtiöllä on yli 40 maassa markkinointiyksiköitä ja yhteistyökumppaneita sekä asiakkaita yli 80 maassa. Heidän avullaan Elopak pyrkii tuomaan kansainvälistä osaamistaan ja tuoteteknologiaansa uusille markkinoille. Nykyisin Elopak on johtava kansainvälinen meijeri- ja mehuteollisuuden pakkausratkaisujen tuottaja. <a class="hugin" href="http&#58;//www.elopak.com" target="_blank">www.elopak.com</a></p> <p class="hugin"><b class="hugin">Dow</b><br class="hugin">Dow Chemical Company (Dow) yhdistää tiede- ja teknologiaosaamista kehittääkseen johtavia materiaaliratkaisuja, jotka ovat olennaisia ihmiskunnan edistyksen kannalta. Dow'lla on yksi teollisuuden laajimmista työkaluvalikoimista&#58; vahva teknologia, yhtenäinen yhtiö, skaalaetu ja kilpailukyky, jotka mahdollistavat monimutkaisiin globaaleihin ratkaisuihin keskittymisen. Dow'n markkinaperusteinen ja alan johtava tuotevalikoima, johon kuuluvat kehittyneet materiaalit, teollisuuden puolivalmisteet ja muoviliiketoiminnat, tuottavat laajan määrän erilaisia teknologiapohjaisia tuotteita ja ratkaisuja asiakkaille vahvasti kasvaville markkinoille kuten pakkausteollisuuteen, infrastruktuuriin ja kuluttajien tarpeisiin. Dow on DowDuPontin (NYSE&#58;DWPD) tytäryhtiö. Se on holding-yhtiö, joka koostuu Dow'sta ja DuPontista, ja aikomuksena on muodostaa kolme vahvaa itsenäistä pörssiyhtiötä maanviljelyyn, materiaalitieteeseen ja erityssektoreille. <a class="hugin" href="http&#58;//www.dow.com" target="_blank">www.dow.com</a></p> GP0|#81853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299;L0|#081853a22-b160-4cb3-8242-e79183473299|Press release;GTSet|#755a91e0-667c-4344-8c43-ca8420eb841faspx

Horizontal divider

​Blogit

​Videot